Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở:

Cập nhật : 03/01/2013
Lượt xem: 233
Ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu cơ sở khoa học của công nghệ LODG (locally Optimized Defferential GPS) trong thành lập bản đồ địa chính và đề xuất quy trình kiểm tra sản phẩm khi áp dụng công nghệ LODG” do ThS. Vũ Duy Tân thực hiện.
   Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 255/QĐ-VĐĐBĐ. Hội đồng do TS. Lê Anh Dũng – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.
   Mục tiêu của đề tài là hoàn thiện quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng công nghệ LODG; xây dựng quy trình kiểm tra bản đồ địa chính được thành lập bằng công nghệ LODG.
   Hội đồng thông qua kết quả thực hiện và các sản phẩm của đề tài.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)