Sáng ngày 18/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...
Ngày 15/12/2017, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức tổng kết 5 năm công tác đào tạo sau đại học và trao bằng tiến sĩ cho tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương. Đến dự hội nghị ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch với đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy ...
Tóm tắt nội dung Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 25 (tháng 9/2015)