Các giảng viên cùng Lãnh đạo Viện thăm quan máy móc, trang thiết bị của Viện Ngày 01/02/2012, Lãnh Đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt cuối năm các cán bộ tham ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Trắc địa Bản đồ với sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”
MỘT SỐ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị Khoa học “Đo đạc ...