Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ tặng sách năm 2019
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Hội thảo Khoa học Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Duy Thành
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đề tài: “Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Thunnus albacares và T.obesus)”