Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng giới thiệu: Nghị định số: 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động ...
Sáng ngày 05/5/2014, Ban quản lý dự án đầu tư “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở, đóng thầu gói thầu số ...
Chuyển giao công nghệ máy đo trọng lực hàng không TAGS - AIR