Thẩm định thuyết minh đề tài cấp Bộ

Cập nhật : 22/04/2011
Lượt xem: 103
Chiều ngày 21/04/2011 tại trụ sở Viện Khoa học Đạc và Bản đồ, Hội đồng khoa học thẩm định các thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2011 đã thẩm định thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi độ cao chuẩn từ mặt Quasigeoid cục bộ về mặt Quasigeoid toàn cầu”.

Đề tài do PGS.TSKH Hà Minh Hòa chủ nhiệm. 


(Theo Phòng KHCN & HTQT)