THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2016: ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VỚI ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Cập nhật : 03/03/2014
Lượt xem: 114
     Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV với chủ đề “Đo đạc Bản đồ với ứng phó Biến đổi Khí hậu”, dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 7 năm 2016.
     Mục đích của Hội nghị nhằm tổng kết và giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học, các ứng dụng và triển khai công nghệ. Hội nghị là diễn đàn cho các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm vì mục tiêu xây dựng ngành Đo đạc và Bản đồ ngày càng một vững mạnh, phát triển bền vững và cung cấp các luận cứ khoa học và các số liệu điều tra cơ bản phục vụ mục đích giám sát tài nguyên và môi trường, giám sát một số các hiện tượng tai biến tự nhiên.
     Hội nghị tập trung chủ yếu vào các nội dung chính sau đây:
     - Các định hướng chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ, các chương trình KHCN của lĩnh vực đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;
     - Các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đặc biệt là các công trình nghiên cứu có khả năng ứng dụng và hoàn thiện hệ tọa độ, độ cao hiện đại ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ Viễn thám; Nghiên cứu địa động lực hiện đại của vỏ trái đất .vv... thích ứng với biến đổi khí hậu;
     - Các phương pháp, giải pháp công nghệ Đo đạc Bản đồ trong điều tra, giám sát, ứng phó với biến đổi khí hậu;
     - Các kết quả nghiên cứu ứng dụng, thiết bị hiện đại của đo đạc bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quản lý lãnh thổ, đảm bảo quốc phòng an ninh và biến đổi khí hậu;
     Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị tham gia viết bài cho Hội nghị bằng các báo cáo khoa học.
   
 Dự kiến có 02 tiểu ban: 

1. Tiểu ban Trắc địa - Địa chính; 
2. Tiểu ban Ảnh Viễn thám - Bản đồ và GIS.
   
 Tên bài viết và báo cáo tóm tắt gửi về Viện trước ngày 05/5/2016; báo cáo toàn văn gửi về Viện trước ngày 05/6/2016.
     Thể lệ viết bài và mẫu trình bày được đăng tải trên website của Viện tại địa chỉ: www.vigac.vn
     Các báo cáo gửi cho Ban Tổ chức trực tiếp hoặc qua email (bao gồm bản in và file số) theo địa chỉ:
     Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - số 479, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 

     Email: dsovigac@gmail.com;  Điện thoại: 04.626.944.12.
     Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng cảm ơn sự tham gia của quý vị để Hội nghị thành công tốt đẹp./.


(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)