THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “Trắc địa Bản đồ với sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”

Cập nhật : 22/03/2012
Lượt xem: 292
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Trắc địa Bản đồ với sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” nhằm giới thiệu các thiết bị mới, công nghệ mới và các ứng dụng trong công tác Đo đạc, Bản đồ, Viễn thám và GIS (công văn đính kèm).


 

(Theo Phòng KHCN&HTQT)