Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tập trung vào các đề tài ứng dụng được vào sản xuất

Cập nhật : 22/02/2012
Lượt xem: 102
Làm việc với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ về việc triển khai nhiệm vụ năm 2012, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức yêu cầu Viện tập trung nghiên cứu xây dựng, triển khai các đề tài khoa học phục vụ nhu cầu đo đạc và bản đồ, nhất là các đề tài đáp ứng nhu cầu thích ứng biến đổi khí hậu. “ Triển khai các đề tài hoàn thiện Hệ độ cao gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia là vấn đề sống còn của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, nếu làm tốt sẽ là cơ sở khoa học cho việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đê biển, chống ngập lũ hiệu quả …” Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, năm nay Viện tập trung hoàn thiện 6 đề tài cấp Bộ và 5 đề tài cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2011; đồng thời mở mới 3 đề tài cấp Bộ và 3 đề tài cấp cơ sở. Bên cạnh đó là các dự án sự nghiệp kinh tế “Khảo sát, đo đạc thành lập các loại bản đồ phục vụ khoanh vùng bảo tồn và phát triển đất ngập nước vùng Đồng Tháp Mười”, “ Xây dựng mạng lưới Trắc địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc miền Bắc Việt Nam phục vụ dự báo tai biến tự nhiên” .
Phương Trang

(Theo Theo Monre.gov.vn)