Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ Tổng kết công tác năm 2018.

Cập nhật : 17/01/2019
Lượt xem: 541

Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 11.01.2019 tại hôi trường Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đến dự buổi lễ có Ông Nguyễn Phi Sơn - Phó Viện trưởng, đại diện cho Đảng ủy, lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, lãnh đạo chủ trốt của các đợn vị trong Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức người lao động của Trung tâm.

Thay mặt Trung tâm Ông Lê Hải Âu – Giám đốc, đọc bản báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

 

Trong năm vừa qua được sự chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và các phòng chức năng của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng sự cố gắng lỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động. Trung tâm Tin học Trắc địa và bản đồ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo quyết liệt các tổ sản xuất vượt mọi khó khăn thời tiết, địa hình, đẩy nhanh tiến đọ thi công, hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao và các công trình tự khai thác góp phần củng cố, xây dựng và phát triển đơn vị.

 


Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, ông Nguyễn Phi Sơn đánh giá cao kết quả đã đạt được của Trung tâm trong năm 2018 và mong muốn năm 2019 Trung tâm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và nên kiện toàn bộ máy lãnh đạo để thuận lợi cho việc điều hành đơn vị. Chúc cho Trung tâm năm mới đạt được nhiều thành tích và ngày càng nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động.

                     

                                               (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT và Tạp chí)