Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ tặng sách năm 2019

Cập nhật : 10/01/2019
Lượt xem: 182

Ngày 09/01/2019 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ tặng sách năm 2019.

Đơn vị nhận: Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Tên sách: Một số vấn đề hiện đại của Trắc địa vật lý

Tác giả: PGS.TSKH Hà Minh Hòa.
Đai diện lãnh đạo  Ông Nguyễn Phi Sơn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bà Lê Thị Hoa - Phó Giám đốc Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

                    Một số hình ảnh tại buổi lễ.

 


                                                                                (Phòng Khoa học, ĐT,HTQT &TC)