Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hưởng ứng chương trình Lễ hội Xuân hồng 2018

Cập nhật : 20/03/2018
Lượt xem: 256
Sáng ngày 19/3/2018, hưởng ứng tháng thanh niên 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, diễn ra ngày hội hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2018 do Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.
Hoạt động hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được các đoàn viên, công đoàn viên của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hưởng ứng nhiệt tình, phát huy hơn nữa giá trị truyền thống quý báu và nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam.
Tham gia “Lễ hội Xuân hồng 2018” có 12 đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, hiến tặng được 17 đơn vị máu, gấp 2,5 chỉ tiêu Công đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.
Danh sách cán bộ tham gia hiến máu: 
1. Đồng Thị Bích Phương
2. Lê Viết Nam
3. Trần Hoàng Minh
4. Nguyễn Văn Huy
5. Phạm Lê Phương
6. Lê Thị Mây
7. Kim Ngọc Tú
8. Nguyễn Thanh Bình 
9. Đặng Như Duẩn
10. Dương Văn Dũng
11. Lê Lan Lam

 * Dưới đây là một số hình ảnh của các công đoàn viên và đoàn viên Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tại buổi lễ:Đồng chí Đồng Thị Bích Phương - Trưởng phòng nghiên cứu Bản đồ và GIS tham gia hiến máu tình nguyện
 
 
Đồng chí Trần Hoàng Minh – mang nhóm máu hiếm O RH- – cũng tích cực tham gia hưởng ứng chương trình