Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp GS. TSKH. Veresaka T.V. sang làm việc với viện về đề tài nghiên cứu khoa học chung

Cập nhật : 14/04/2009
Lượt xem: 144

Ngày 7/11/2008. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp GS. TSKH. Veresaka T.V. sang làm việc với viện về đề tài nghiên cứu khoa học chung “ Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp thành lập bản đồ du lịch có thể hiện các yếu tố di sản văn hoá - lịch sử -tự nhiên”

Tổ chuyên môn chụp ảnh kỷ niệm với chuyên gia Nga


Viện trưởng chụp ảnh kỷ niệm với chuyên gia Nga