Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015

Cập nhật : 16/06/2015
Lượt xem: 91
     Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Linh Ngọc - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng; ông Vũ Đình Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; ông Phạm Thế Bảo – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện.
     Hội nghị nghe báo cáo tổng kết về phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 5 năm (2011 -2015). Trong 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Viện luôn quan tâm, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh việc phát động thi đua giai đoạn 2011 - 2015, Viện còn phát động các đợt thi đua ngắn ngày để đẩy mạnh phong trào thi đua và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và của ngành. 100% tập thể và cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã đăng ký thi đua và tích cực hưởng ứng, thực hiện để đạt được các chỉ tiêu đã đăng ký. Nhìn chung phong trào thi đua của Viện qua từng năm diễn ra sôi nổi, từ đó luôn tạo được khí thế làm việc trong Viện.
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh: các phong trào thi đua phải thực chất, thi đua phải bắt đầu từ những hành động cụ thể; ở vị trí công tác nào, làm bất kỳ việc gì cũng cần thi đua. Một đồng chí ngày hôm nay đạt thành tích xuất sắc không có nghĩa là ngày mai cũng đạt thành tích xuất sắc nếu không cố gắng; Một đồng chí năm nay đã đạt thành tích xuất sắc, trong các đợt thi đua tiếp theo đồng chí đó cố gắng và đạt thành tích xuất sắc thì xứng đáng được tiếp tục khen thưởng. Các danh hiệu thi đua phải được trao đúng người nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, không „chia đều“ thành tích.
     Hội nghị đã biểu dương, vinh danh 03 tập thể và 03 cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015; các danh hiệu thi đua khen thưởng của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc 2014; trao Kỉ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên môi trường cho 21 cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.
     Phần cuối Hội nghị, ông Đào Ngọc Long – Phó Viện trưởng chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Viện giai đoạn tiếp theo (2016 – 2020).

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)