Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Cập nhật : 06/01/2014
Lượt xem: 116
Ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Pháp chế; Báo Tài nguyên và Môi trường; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Viện.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2013, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổng kết công tác năm trên các mặt: Hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Công tác tổ chức cán bộ và văn phòng; Công tác Kế hoạch - Tài chính; Công tác đào tạo sau đại học; Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp; và thực hiện một số nhiệm vụ khác.
Tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã đánh giá cao và chúc mừng Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Sự phát triển của Viện đã phù hợp với chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ. Thứ trưởng cũng định hướng và chỉ đạo một số nhiệm vụ chính trong năm 2014 cho Viện. 
Ghi nhận những thành tích đạt được của tập thể và cá nhân trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt Bộ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Phi Sơn – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể và các cá nhân cụm công trình “Xây dựng lưới trọng lực Quốc gia” của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt Bộ tặng Bằng khen của Thủ tướng cho ông Nguyễn Phi Sơn -
Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tặng Bằng khen của Bộ cho tập thể 

và cá nhân cụm công trình "Xây dựng lưới trọng lực Quốc gia" của Viện(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)