Buổi giao ban lịch sử chia tay Viện Nghiên cứu Địa chính
Chiều ngày 11/01, TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi tiếp và làm việc với ông Mikael Lilje Phó chủ tịch FIG và Bà Louise Friis-Hansen, Giám ...
Sáng ngày 22/12/2017, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức từng là cán bộ, chiến sỹ trong các lực ...
Sáng ngày 20/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...