Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản ...
Lễ công bố quyết định và  trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn PGS năm 2020 - HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ
Ngày 30/12/2020 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi ...
Chiêu ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Thứ ...