Ngày 7/11/2008. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp GS. TSKH. Veresaka T.V. sang làm việc với viện về đề tài nghiên cứu khoa học chung “ Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp ...
Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại phòng họp 102, Cụm thi đua số 10 - Ban chỉ huy quân sự Quận Bắc Từ Liêm do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm cụm trưởng đã tổ chức họp bàn ...
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ẢNH RA ĐA TRONG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
Sáng ngày 19/3/2018, hưởng ứng tháng thanh niên 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, diễn ra ngày hội hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2018 do Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí ...