Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ, Nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban ...
Ngày 29/5/2020 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã ra Thông báo Số 210/TB - VĐĐBĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.
Sáng ngày 06/3/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản ...