Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại phòng họp 102, Cụm thi đua số 10 - Ban chỉ huy quân sự Quận Bắc Từ Liêm do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm cụm trưởng đã tổ chức họp bàn ...
Sáng ngày 19/3/2018, hưởng ứng tháng thanh niên 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, diễn ra ngày hội hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2018 do Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí ...
Sáng ngày 22/12/2017, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức từng là cán bộ, chiến sỹ trong các lực ...
Sáng ngày 20/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - ...