Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức năm 2013 thuộc các chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị, Kinh tế, Kế toán, Trắc địa, Bản đồ, Địa lý, Địa chính, Quản ...