STT
Mô tả
Tải về
1

Nghiên cứu tích hợp một số thông tin trên bản đồ địa hình vào bản đồ địa chính tỷ lệ lớn

- Nghiên cứu tích hợp một số thông tin trên bản đồ địa hình vào bản đồ địa chính tỷ lệ lớn

Ngày ĐK: 30/06/2011 - Ngày BV: 30/06/2012 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tuấn Anh

(19)
2

Sử dụng ph¬ơng pháp tổng quát hoá tự động bằng phần mềm FME để nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã

- Sử dụng ph¬ơng pháp tổng quát hoá tự động bằng phần mềm FME để nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã

Ngày ĐK: 30/06/2011 - Ngày BV: 30/06/2012 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc

(30)
3

Nghiên cứu khả năng thành lập CSDL nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình bằng sản phẩm của công nghệ Lidar

- Nghiên cứu khả năng thành lập CSDL nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình bằng sản phẩm của công nghệ Lidar

Ngày ĐK: 30/06/2011 - Ngày BV: 30/06/2012 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Thu Phương

(22)
4

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và xác định phương hướng đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ ở nước ta

- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và xác định phương hướng đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ ở nước ta

Ngày ĐK: 31/12/2009 - Ngày BV: 30/11/2011 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Anh Dũng

(18)
5

Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc dữ liệu cho cơ sở dữ liệu nền địa lý gắn với các giải pháp tổng quát hóa dữ liệu tự động

- Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc dữ liệu cho cơ sở dữ liệu nền địa lý gắn với các giải pháp tổng quát hóa dữ liệu tự động

Ngày ĐK: 31/12/2009 - Ngày BV: 30/11/2011 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Thị Bích Phương

(38)
6

Nghiên cứu cơ sở khoa học đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật đo trọng lực chi tiết

- Nghiên cứu cơ sở khoa học đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật đo trọng lực chi tiết

Ngày ĐK: 31/12/2009 - Ngày BV: 30/11/2011 - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Hà Minh Hòa

(11)
7

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản trị thông tin, khoa học và hành chính - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản trị thông tin, khoa học và hành chính - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngày ĐK: 31/12/2009 - Ngày BV: 31/12/2011 - Chủ nhiệm đề tài: ThS.Nguyễn Phi Sơn

(8)
8

Nghiên cứu phương pháp xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS để đồng bộ dị thường độ cao vệ tinh – thủy chuẩn và dị thường độ cao trọng lực trong bài toán xác định mặt Geoid

- Nghiên cứu phương pháp xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS để đồng bộ dị thường độ cao vệ tinh – thủy chuẩn và dị thường độ cao trọng lực trong bài toán xác định mặt Geoid

Ngày ĐK: 30/04/2009 - Ngày BV: 30/04/2010 - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH Hà Minh Hòa

(30)
9

Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa động học lãnh thổ Việt Nam

- Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa động học lãnh thổ Việt Nam

Ngày ĐK: 30/04/2009 - Ngày BV: 30/04/2011 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Chí Công

(3)
10

Nghiên cứu mối quan hệ giữa nội dung hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất với thị trường bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn lực đất đai – bất động sản

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa nội dung hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất với thị trường bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn lực đất đai – bất động sản

Ngày ĐK: 31/12/2007 - Ngày BV: 21/04/2010 - Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Lanh

(7)
11

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã

- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã

Ngày ĐK: 31/12/2007 - Ngày BV: 01/06/2009 - Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thu Hằng

(8)
12

Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai

Ngày ĐK: 31/12/2007 - Ngày BV: 01/02/2010 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Hữu Liên

(15)
13

Nghiên cứu chuẩn hoá tập bản đồ điện tử Tài nguyên Môi trường cấp Tỉnh

- Nghiên cứu chuẩn hoá tập bản đồ điện tử Tài nguyên Môi trường cấp Tỉnh

Ngày ĐK: 31/12/2007 - Ngày BV: 18/12/2009 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

(4)
14

Nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao chuẩn thống nhất cho cả lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên cơ sở không sử dụng mặt nước biển trung bình

- Nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao chuẩn thống nhất cho cả lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên cơ sở không sử dụng mặt nước biển trung bình

Ngày ĐK: 31/12/2007 - Ngày BV: 03/08/2010 - Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân

(13)
15

Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn

- Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn

Ngày ĐK: 31/12/2006 - Ngày BV: 31/12/2007 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Thị Bích Phương

(8)
16

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu

Ngày ĐK: 31/12/2006 - Ngày BV: 30/05/2008 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Chí Công

(13)
17

Nghiên cứu cơ chế vận hành hàng hoá quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam

- Nghiên cứu cơ chế vận hành hàng hoá quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam

Ngày ĐK: 31/12/2006 - Ngày BV: 30/11/2008 - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Thái Sơn

(5)
18

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai trong thời kỳ công nghiệp hoá

- Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai trong thời kỳ công nghiệp hoá

Ngày ĐK: 31/12/2006 - Ngày BV: 30/11/2008 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Dũng Tiến

(7)
19

Nghiên cứu xây dựng các chuẩn phiên chuyển địa danh các dân tộc Việt Nam sang tiếng Việt.

- Nghiên cứu xây dựng các chuẩn phiên chuyển địa danh các dân tộc Việt Nam sang tiếng Việt.

Ngày ĐK: 31/12/2006 - Ngày BV: 30/11/2007 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Việt Anh

(4)
20

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc đánh giá ảnh hưởng của lượng nước hồ thuỷ điện Hoà Bình đến vị trí mặt bằng và độ cao của các điểm toạ độ và độ cao hạng I và hạng II

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc đánh giá ảnh hưởng của lượng nước hồ thuỷ điện Hoà Bình đến vị trí mặt bằng và độ cao của các điểm toạ độ và độ cao hạng I và hạng II

Ngày ĐK: 31/05/2006 - Ngày BV: 30/11/2007 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đình Lữ

(4)