STT
Mô tả
Tải về
1

Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và lí luận của việc giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và lí luận của việc giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngày ĐK: 30/06/2002 - Ngày BV: 31/12/2003 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Ngọc Phương

(6)
2

Nghiên cứu thực trạng quỹ đất công ích và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công ích.

- Nghiên cứu thực trạng quỹ đất công ích và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công ích.

Ngày ĐK: 30/06/2002 - Ngày BV: 30/06/2004 - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Thái Sơn

(6)
3

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc và hình thành các phương án di dân giải phóng lòng hồ- tái định cư thuỷ điện Sơn La.

- Chính phủ lựa chọn và trình Quốc hội phê chuẩn phương án xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La có tuyến đập tại Pá Vinh II với cao trình 215m, phù hợp vừa bảo đảm được năm yêu cầu đặt ra là: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, cho vùng hạ du, cho Thủ đô Hà Nội; đạt hiệu quả ...

Ngày ĐK: 30/11/2001 - Ngày BV: 30/11/2003 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Dũng Tiến

(6)
4

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vũ trụ độ phân giải siêu cao để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25000.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vũ trụ độ phân giải siêu cao để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25000.

Ngày ĐK: 31/10/2001 - Ngày BV: 31/10/2003 - Chủ nhiệm đề tài: Cao Xuân Triều

(2)
5

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất hệ độ cao chung cho ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất hệ độ cao chung cho ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày ĐK: 31/10/2001 - Ngày BV: 31/10/2003 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đình Lữ

(2)
6

Nghiên cứu hoàn thiện việc áp dụng công nghệ GPS để xác định toạ độ, độ cao tâm ảnh

- Nghiên cứu hoàn thiện việc áp dụng công nghệ GPS để xác định toạ độ, độ cao tâm ảnh

Ngày ĐK: 31/10/2001 - Ngày BV: 31/10/2002 - Chủ nhiệm đề tài: Trần Tuấn Ngọc

(6)
7

Điều tra, nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Điều tra, nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư

Ngày ĐK: 31/07/2000 - Ngày BV: 31/07/2001 - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Thái Sơn

(8)
8

Nghiên cứu thành lập cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chung cho 3 nước Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia (đã có toả thuận thống nhất với cơ quan đo đạc bản đồ Lào và Cam Pu Chia)

- Nghiên cứu thành lập cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chung cho 3 nước Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia (đã có toả thuận thống nhất với cơ quan đo đạc bản đồ Lào và Cam Pu Chia)

Ngày ĐK: 31/12/1999 - Ngày BV: 30/11/2002 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đình Lữ

(1)