Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại

Lượt xem: 0Cập nhật: 30/08/2021

THÔNG BÁO SỐ 03: THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 03

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Hà Nội, ngày  30  tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi: Quý Nhà khoa học, Bộ, Ngành, Địa phương, Các đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp

 

Theo kế hoạch đã thông báo, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại" vào ngày 08 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Ban Tổ chức đã họp và quyết định thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc vào tháng 11 năm 2021.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các bộ, ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu các thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ mới về thu nhận, xử lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu nhằm xây dựng, ứng dụng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia của Quý Nhà khoa học, Bộ, ngành, Địa phương, Các đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp để hội thảo thành công tốt đẹp.

           (Chương trình Hội thảo chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất).

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn./.