Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại

Lượt xem: 0Cập nhật: 07/05/2021

THÔNG BÁO SỐ 01: GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO

THÔNG BÁO SỐ 01: GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO

Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” là diễn đàn để các nhà khoa học, các bộ, ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu các thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ mới về thu nhận, xử lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu nhằm xây dựng, ứng dụng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và vai trò cũng như định vị vai trò của thông tin dữ liệu địa lý quốc gia, đo đạc bản đồ hiện đại trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Ban tổ chức thông báo hạn cuối nhận bài viết toàn văn là ngày 15/7/2021.
Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:
1. Định vị vai trò của thông tin dữ liệu địa lý quốc gia, đo đạc bản đồ hiện đại trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, đảm bảo quốc phòng an ninh.2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về hạ tầng thông tin dữ liệu địa lý quốc gia phục vụ quá trình chuyển đổi số trong các bộ, ngành, địa phương.3. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị và phương tiện hiện đại trong thu nhận thông tin dữ liệu địa lý tự động, gần thời gian thực trong không gian 3D/4D đa quy mô dựa trên các công nghệ RS, UAV, GPR, GNSS/CORS, LiDAR…4. Phát triển các kỹ thuật, phương pháp mới trong xử lý thông tin dữ liệu địa lý trên các nền tảng công nghệ GIS, BigData, AI, Machine Learning, Cloud Computing, Data Lake, Data Warehouse…5. Kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu địa địa lý quốc gia phục vụ công tác điều tra cơ bản, xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý hạ tầng, quản lý lãnh thổ, xây dựng thành phố thông minh… của các cấp, các ngành, các địa phương.Ban tổ chức Hội thảo rất mong các nhà khoa học, bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp viết bài tham gia Hội thảo.
Thể lệ và mẫu trình bày báo cáo có thể tham khảo tại địa chỉ http://vigac.vn/hoi-thao-toan-quoc/the-le-viet-bai-va-mau-trinh-bay-bao-cao-khoa-hoc-ar2617 hoặc tải tại đây: Thể lệ viết bàiForm mẫu bài báo
Bản toàn văn báo cáo xin gửi tới Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 theo địa chỉ email: btc.httq@gmail.com hoặc có thể gửi qua CSDL của Hội thảo tại địa chỉ: http://vigac.vn/hoi-thao-toan-quoc/gui-bai-tom-tat-va-toan-van-ar2629.
Đăng ký tham gia hội thảo tại địa chỉ: http://vigac.vn/hoi-thao-toan-quoc/dang-ky-tham-du-hoi-thao-ar2628
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.
Trân trọng cảm ơn .