Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống địa chính biển Việt Nam” Mã số: TNMT.2016.06.09 Chủ ...
Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn  trong cơ ...
Chuyển giao công nghệ máy đo trọng lực hàng không TAGS - AIR
Bài báo của PGS. TSKH. Hà Minh Hòa công bố quốc tế