Phần mềm hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất Vplan

Cập nhật : 28/06/2017
Lượt xem: 2375
Mô tả:

Hiện nay với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc, việc quản lý và xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã đòi hỏi phải đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trước đây và hiện nay việc thiết kế quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đai thường được làm một cách thủ công, có ứng dụng máy tính nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính khả thi, mất thời gian, không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Trước tình hình đó Viện nghiên cứu địa chính xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ trong công tác quy hoạch đất đai cấp xã gọi tắt là Vplan 1.0

1. Mục đích xây dựng phần mềm

Hiện nay với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc, việc quản lý và xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã đòi hỏi phải đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trước đây và hiện nay việc thiết kế quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đai thường được làm một cách thủ công, có ứng dụng máy tính nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính khả thi, mất thời gian, không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Trước tình hình đó Viện nghiên cứu địa chính xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ trong công tác quy hoạch đất đai cấp xã gọi tắt là Vplan 1.0

+ Vplan được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình hiện đại, kết hợp giữa những lập trình viên và những cán bộ quản lý đất đai và quy hoạch có kinh nghiệm trong quá trình làm quy hoạch trên thực tế.

+ Vplan kết hợp quản lý cơ sở dữ liệu thuộc tính về thông tin thửa đất như (số hiệu bản đồ, số hiệu thửa, loại đất, diện tích pháp lý, chủ sử dụng..) và cơ sở dữ liệu đồ hoạ như (hình dạng, kích thước, diện tích, mầu sắc, đường nét..).

+ Vplan sử dụng cở sở dữ liệu đầu vào là các bản đồ địa chính số của xã, do đó thông tin trong quá trình thực hiện quy hoạch được quản lý đến từng thửa đất, chủ sử dụng, loại đất. Đây là yêu cầu mới trong công tác quy hoạch.

2. Giới thiệu một số chức năng và Modul chính trong Vplan

2.1. Chức năng nhập và chuẩn hoá dữ liệu:

+ Kiểm tra tính topology, trùng thửa, chồng chéo thửa khi ghép biên các bản đồ của xã

+ Đọc và nhận dữ liệu đồ hoạ và thuộc tính của bản đồ địa chính (từ Famis hoặc Vlis)

+ Kiểm tra và chuyển đổi loại đất theo mã cũ( MDSD98) về mã mới (MDSD2003)

2.2. Quản lý thông tin thuộc tính của thửa đất:

+ Chức năng tìm kiếm, xoá, thêm, chỉnh sửa, cập nhật về thửa đất và chủ sử dụng

+ Chuẩn hoá dữ liệu, kiểm tra mối quan hệ thửa - loại đất, thửa - chủ sử dụng, mối quan hệ giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ.

2.3. Chức năng thao tác Bản đồ:

+ Vplan xây dựng và phân tách bản đồ theo các lớp như: lớp thửa đất, lớp giao thông, lớp thuỷ hệ, lớp quy hoạch, lớp bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Các chức năng thao tác đồ hoạ như: Phóng to, thu nhỏ, di chuyển, ẩn hiện, tỉ lệ, đo khoảng cách…Tô màu bản đồ theo loại đất, tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Xuất bản đồ ra các định dạng như Mapinfo, Intergraph/MicroStation Design, AutoCAD, ESRI ArcInfo.

2.4. Xây dựng và thiết kế lớp Bản đồ quy hoạch:

Thiết kế và vẽ các tuyến quy hoạch theo các dạng:

+ Hình tuyến (Line) - thiết kế đường giao thông, thuỷ lợi.

+ Hình đa giác bất kỳ (Polygon) – thiết kế khu công nghiệp, dân cư…

+ Lấy chọn các thửa đất – phục vụ mục đích thu hồi đất,chuyển mục đích sử dụng…

+ Ngoài ra Vplan còn có thể nhập bản đồ quy hoạch đã thiết kế từ nguồn dữ liệu khác như định dạng của MicroStation, Mapinfo

+ Sau khi các tuyến quy hoạch đã được thiết kế trên bản đồ ta có thể chỉnh sửa, xoá, thay đổi thông tin của tuyến vừa thiết kế. Vplan sẽ thống kê các thông tin của tuyến quy hoạch như diện tích quy hoạch, diện tích các thửa bị quy hoạch và diện tích còn lại, số lượng các thửa đất bị quy hoạch, diện thích từng loại đất bị quy hoạch, các chủ sử dụng có thửa đất bị quy hoạch…

2.5. Chức năng thống kê, tính toán các Bảng biểu:

Vplan tự động tính toán và thống kê diện tích các loại đất tạo ra các bảng biểu hiện trạng sử dụng đất và diện tích đất sau khi quy hoạch để tạo ra các bảng biểu về quy hoạch. Tạo bảng chu chuyển đất đai sau khi thực hiện quy hoạch. Các bảng biểu có thể in hoặc xuất  ra các định dạng của Microsoft Office như Word hoặc Excel.