NGUỒN NHÂN LỰC

Cập nhật : 24/03/2021
Lượt xem: 157

Tổng số viên chức và người lao động của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là 143 người. Trong đó, trình độ đào tạo: 01 GS.TSKH, 01 PGS.TS, 06 tiến sĩ, 54 thạc sỹ (trong đó có 03 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh), 72 kỹ sư, cử nhân, 09 trình độ khác. Với đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm và nguồn lực cán bộ trẻ, đây chính là lợi thế về tính năng động, nhạy bén, sáng tạo trong hoạt động khoa học.

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

TT

Học hàm, học vị, họ và tên

Lý lịch khoa học

1

TS. Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng

Lý lịch khoa học cá nhân

2

PGS. TS. Phạm Minh Hải, Phó Viện trưởng

Lý lịch khoa học cá nhân

3

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Viện trưởng Lý lịch khoa học cá nhân
 4 PGS.TSKH. Hà Minh Hoà 
Lý lịch khoa học cá nhân

5

TS. Lê Anh Dũng

Lý lịch khoa học cá nhân

6

TS. Đồng Thị Bích Phương

Lý lịch khoa học cá nhân

7

TS. Đỗ Thị Hoài

Lý lịch khoa học cá nhân
 8 TS. Lại Văn ThuỷLý lịch khoa học cá nhân
 9ThS. Bùi Nguyễn HoàngLý lịch khoa học cá nhân
 10 ThS. Nguyễn Thanh ThuỷLý lịch khoa học cá nhân
 11 ThS. Nguyễn Công Sơn 
 12 ThS. Đinh Xuân Mạnh 
 13 ThS. Nguyễn Đức Manh 
 14 ThS. Nguyễn Thị Chi 
 15 ThS. Hoàng Thị Thu Hà 
 16 ThS. Phan Doãn Thành Long 
 18 ThS. Nguyễn Minh Thể 
 19 ThS. Vũ Duy Tân 
 20 ThS. Nguyễn Văn Chức 
 21 ThS. Lưu Thị Thuý Ngọc 
 22 ThS. Mai Thị Phương Lan 


Lý lịch khoa học cá nhân
Lý lịch khoa học cá nhân