THƯ VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật : 28/03/2021
Lượt xem: 61

GIỚI THIỆU

THƯ VIỆN VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Trong thời đại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin thư viện nói riêng có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhất là đối với một viện nghiên cứu.

Thư viện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ được thành lập – với lịch sử hơn 20 năm phát triển, đã không ngừng được bổ sung các tài liệu. Đến nay, Thư viện có 3.256 đầu sách, bao gồm 6.839 cuốn cung cấp các thông tin, kiến thức về lĩnh vực Đo đạc Bản đồ và Quản lý Đất đai; 3.283 đầu tạp chí với 6.972 cuốn ở các ngôn ngữ khác nhau như Việt, Nga, Đức, Anh, Hán… Ngoài ra, thư viện còn lưu giữ 565 tờ bản đồ của các nước trên thế giới, 01 tập bản đồ hành chính Việt Nam, 20 quyển Atlas quốc gia Việt Nam và 03 quyển Atlas khảo sát địa hình các đô thị Việt Nam và rất nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được Viện thực hiện. Với nguồn tài liệu đa dạng, phong phú, hằng năm thư viện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phục vụ hàng trăm lượt bạn đọc trong và ngoài viện đến tham khảo, trích dẫn phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Từ 2008 đến 2010, danh mục và biên mục tài liệu của Thư viện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã được cập nhật vào Thư viện điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường.

Với mong muốn bạn đọc trong và ngoài viện biết đến nhiều hơn, phục vụ ngày một tốt hơn, hỗ trợ đắc lực công tác nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng gửi tới các nhà khoa học, các quý bạn đọc quan tâm danh mục thông tin và một số nội dung chính của một số sách ngoại văn hiện có trong Thư viện.


DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ ĐẦU SÁCH NGOẠI VĂN
THƯ VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 

TT

Thông tin sách

Một số nội dung chính

1

- Tên sách:

Civil engineering: geogesy, environmental engineering - of civil engineer (Xây dựng dân dụng: Kỹ sư môi trường, trắc địa - Các kỹ sư xây dựng).

- Tác giả: Borks Groty.

- Nhà xuất bản: Booksllc.

Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 52.

Quyển sách này giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong kỹ thuật phục vụ xây dựng dân dụng như trắc địa, kỹ thật môi trường, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng cầu vòm,  khả năng xây dựng chống chịu động đất, và một số lĩnh vực của khoa học trái đất.

2

- Tên sách:

Treatise on Geophysics: Volume 3: Geodesy (Luận thuyết về Địa vật lý: Phần 3: Trắc địa).

- Tác giả: Tom Herring.

- Nhà xuất bản: Elsevier.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 53.

Cuốn sách là một tập hợp các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực địa vật lý, cung cấp một cách chi tiết các kiến thức về địa động học, cấu trúc của Trái Đất, chuyển dịch mảng và đứt gẫy, thay đổi tâm vật lý của Trái Đất, khoáng vật, các vấn đề trắc địa vệ tinh. 

3

- Tên sách:

Introduction to Geometrical and Physical Geodesy: Foundations of Geomatics (Giới thiệu về Trắc địa hình học và Trắc địa vật lý: Cơ sở của Địa tin học).

- Tác giả: H. Meyer.

- Nhà xuất bản: ESRI Press.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 54.

Trắc địa là một lĩnh vực toán học có định hướng. Tính chất vật lý của trọng lực và tính Hình học là hai khái niệm cơ sở của trắc địa. Kinh nghiệm thực tiễn của các môn học yêu cầu cần thiết phải có những hiểu biết về khối lượng lớn công thức toán học.

Hầu hết các chủ đề của môn học chỉ phụ thuộc vào toán đại số và môn lượng giác học nhưng lời giải thích về trọng lực và phép chiếu bản đồ dựa vào việc tính toán. Nội dung sách chia làm 3 phần chính:

 (I) Công cụ và các khái niệm cơ bản;

 (II) Trắc địa hình học;

(III) Trắc địa địa vật lý.

4

- Tên sách:

Cartography: Thematic map design (Bản đồ học: Thiết kế bản đồ chuyên đề).

- Tác giả: Torguson.

- Nhà xuất bản: Mc. Grava.

- Năm xuất bản: 2008.

- Ký hiệu phân loại: Av 55.

Cuốn sách là ấn bản thứ 6, cung cấp một cách tổng hợp, chọn lọc và phát triển từ các ấn bản trước. Cuốn sách không chỉ đưa ra các lý thuyết và nguyên tắc của thiết kế bản đồ mà còn cung cấp hướng dẫn sử dụng cho người dùng GIS và phần mềm thiết kết đồ họa. Cụ thể, cuốn sách gồm 5 phần bao gồm:

-   Tầm quan trọng của việc thành lập bản đồ chuyên đề;

-   Các kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề;

-   Thiết kế các bản đồ chuyên đề;

-   Kỹ thuật sản xuất;

-   Ứng dụng đồ họa cho các nhà bản đồ.

5

- Tên sách:

Geodetic Reference Frames: IAG Symposium Munich, Germany, 9-14 October 2006 (Các khung tham chiếu trắc địa: Tuyển tập báo cáo Hội nghị IAG, Munich, Đức, ngày 9-14 tháng 10 năm 2006).

- Tác giả: Hermanm Drewer.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 56.

Cuốn sách bàn về khung tham chiếu địa lý, là nền tảng cơ bản cho định vị ba chiều theo thời gian trong tất cả mạng lưới quốc gia, khu vực và toàn cầu, cho địa chính, kỹ thuật, hàng hải, hệ thống thông tin địa lý, địa động học và các ngành khoa học địa lý khác. Cuốn sách với 8 nội dung chính:

- Sự kết hợp các kỹ thuật không gian;

- Khung tham chiếu toàn cầu và trục quay Trái đất;

- Khung tham chiếu khu vực;

- Sự tương tác giữa tham chiếu mặt đất và vệ tinh;

- Khung tham chiếu thẳng đứng;

- Mô hình hóa và phân tích vùng điện ly;

- Đo về tinh;

- Ứng dụng GNSS trong khu tham chiếu.  

6

- Tên sách:

Gravity, Geoid and Space Missons: GGSM 2004 IAG International Symposium Pouto, Portugal August 30 - September 3, 2004 (Trọng lực, Geoid và các nhiệm vụ không gian: Hội nghị quốc tế IAG 2004 GGSM, Pouto, Bồ Đào Nha, từ 30 tháng 8 đến 3 tháng 9 năm 2004).

- Tác giả: Jekeli Luisa Bastos.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2005.

- Ký hiệu phân loại: Av 57.

Hội nghị thống nhất các quan điểm khác nhau của các nhà khoa học về địa chất, trọng lực, và Geoid. Các chủ đề bàn luận bao gồm tích hợp dữ liệu không đồng nhất và xây dựng công nghệ vệ tinh và không gian nhằm nghiên cứu những biến đổi theo thời gian và không gian trong lĩnh vực trọng lực. Thêm vào đó, tập trung đặc biệt vào các vấn đề vệ tinh CHAMP, GRACE, GOCE đồng thời cũng chú trọng vào dự án thành lập bản đồ băng và bản đồ địa hình sử dụng SAR, LIDAR và đo cao vệ tinh bằng laze cũng như các vấn đề và nghiên cứu liên quan đến trắc địa hành tinh.

- Mô hình lĩnh vực trọng lực từ vấn đề vệ tinh.
Thiết bị đo trọng lực không gian và vệ tinh.

- Mô hình Geoid khu vực.

- Bản đồ trạm Laser và Radar từ vệ tinh.

7

Tên sách:

Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles: IAG Symposium, Jaén Spain, March 17 – 19, 2005 (Quan trắc biến dạng trắc địa: từ các nhiệm vụ địa vật lý đến kỹ thuật công trình: Hội nghị IAG, Jaen, Tây Ban Nha, ngày 17-19 tháng 3 năm 2005).

- Tác giả: F. Sanso.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2006.

- Ký hiệu phân loại: Av 58.

Nội dung chính của cuốn sách:

- Các phương pháp phổ biến trong phân tích biến dạng;

- Công cụ đo lường đặc biệt;

- Sự tích hợp dữ liệu và các mô hình đặc trưng;

- Những ứng dụng địa động lực học, biến dạng đứt gãy.

8

 - Tên sách:

Gravity, Geoid and Geodynamics 2000 (GGG 2000): IAG International Symposium, Banff, Alberta, Canada, July 31 -August 4, 2000 (Trọng lực, Geoid và Địa động lực 2000 (GGG 2000): Hội nghị quốc tế IAG, Banff, Alberta, Canada ngày 31 tháng 7 - 4 tháng 8 năm 2000).

- Tác giả: MG. Sideris.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2001.

- Ký hiệu phân loại: Av 59.

Cuốn sách là tuyển tập các bài nghiên cứu và phát biểu tại Hội nghị quốc tế IAG về Trọng lực, Geoid và Địa động lực 2000 (GGG2000) tổ chức tại Banff, Alberta, Canada vào tháng 8 năm 2000. Hội nghị đã mang đến cơ hội làm việc giữa các Nhà Địa chất học và Địa Vật lý học về các lĩnh vực Trọng lực, Geoid và Địa động lực.

Bên cạnh những lĩnh vực nghiên cứu truyền thống, Hội nghị còn tập trung vào sử dụng các phương pháp Trắc địa cho nghiên cứu địa động lực, vấn đề vệ tinh, bay đo, trắc địa và địa động học khu vực đóng băng, những phương pháp toán mới, và tích hợp thông tin trắc địa và địa vật lý.

9

- Tên sách:

Vertical Reference Systems, IAG Symposium, Cartagena, Colombia, February 20-23, 2001 (Các hệ thống quy chiếu độ cao, Hội nghị IAG, Cartagena, Colombia, 20-23 Tháng 2, 2001).

- Tác giả: Drewes.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2002.

- Ký hiệu phân loại: Av 60.

Những nội dung chính của cuốn sách:

- Hệ thống lưới khống chế độ cao;

- Công nghệ xác định độ cao;

- Các mặt chuẩn độ cao;

- Hệ thống độ cao và mực nước biển;

- Thống nhất về hệ quy chiếu thẳng đứng;

- Tuyên bố Cartagena về Hệ quy chiếu thẳng đứng.

10

- Tên sách:

Advances in Positioning and Reference Frames, IAG Scientific Assembly, Rio de Janeiro, Brazil, September 3–9, 1997, Series: International Association of Geodesy Symposia, Volume 118 (Các thành tựu trong Định vị và Khung quy chiếu, Hội nghị IAG, Rio de Janeiro, Brazil, 3–9 Tháng 9, 1997, tập 118).

- Tác giả: F.K. Brunner.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 1998.

- Ký hiệu phân loại: Av 61.

Cuốn sách là tập hợp các bài nghiên cứu trong hội thảo quốc tế giữa về đo đạc tại Rio de Janeiro vào tháng 9 năm 1997.

Hội thảo xoay quanh một số vấn đề chính:

- Các cải tiến trong định vị và khung tham chiếu;

- Mạng lưới tham chiếu GPS;

- Dự án SIRGAS.

11

- Tên sách:

3D Geo-Information Sciences (Khoa học hiện đại về không gian 3D).

- Tác giả: S. Zlatanoer.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 62.

Quyển sách này tập hợp của 26 bài viết từ 69 nhà nghiên cứu.

Những bài viết này được chia làm 2 phần:

- Phần I: gồm 3 bài viết với nội dung liên quan đến “Từ Bản đồ tới GIS và Những môi trường Địa lý ảo”, “Giới thiệu chương trình Không gian đất đai Hàn Quốc”, và “Giới thiệu CityGML”;

- Phần II: gồm 23 bài viết chia thành 5 chủ đề: Mô hình dữ liệu 3D, Quản lý cơ sở dữ liệu 3D, Sự tiến triển và kết quả đạt được dữ liệu 3D, Phân tích dữ liệu 3D và Địa lý tưởng tượng 3D.

12

- Tên sách:

Research Trends in Geographic Information Science (Các xu hướng nghiên cứu trong khoa học Thông tin Địa lý).

- Tác giả: Gerhard Navratil.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 63.

Cuốn sách giới thiệu các tham luận của 6 nhà khoa học danh tiếng với các bài tham luận chính và phụ. Nội dung của tham luận đã được xuất bản trong cuốn Xu hướng nghiên cứu Thông tin Địa lý. Cuốn sách bao gồm ba chủ đề chính về khoa học Thông tin Địa lý:

- Triết học và các thuật ngữ chuyên ngành: Bản thể học, nhận thức luận, mục đích luận: Lập lưới tam giác khoa học thông tin địa lý; Lý luận Geonoemata: Khái niệm, mục tiêu và những điều cần giải đáp về những vấn đề Địa lý; Đạo đức của những nhà GIS chuyên nghiệp; Tại sao quy mô mô tả có ảnh hưởng tới chất lượng dữ liệu? Nhân tố căn bản của vật chất và bản thể học- những điều mơ hồ và mức độ chi tiết; Ngôn ngữ kỹ thuật.

- Các phương pháp toán học: Mô hình không gian phổ biến cho GIS; Tính toán với xác suất không rõ ràng; Chất lượng dữ liệu không gian: bài toán và những triển vọng; Phân tích khả năng như một phương pháp tiềm tàng cho khái niệm tích hợp dữ liệu không gian;

- Những ứng dụng và công cụ: Kỹ sư Thông tin Địa lý thế kỷ 21; Tiến tới cái nhìn tổng hợp về Cơ sở dữ liệu địa lý trên bản đồ Chorems; Truyền thông không gian thông minh; Đào tạo Games và GIS; Phát triển kinh tế và địa chính.

13

- Tên sách:

Gravity, Geoid and Earth observation, IAG Commission 2: Gravity Field, Chania, Crete, Greece, 23-27 June 2008 - Volume 135 (Trọng lực, Geoid và quan trắc Trái đất: Ủy ban 2 IAG: Trường trọng lực, Chania, Crete, Hy Lạp ngày 23-27 tháng 6 năm 2008 - tập 135).

- Tác giả: Stelior P. Mertika.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 64.

Sách sưu tầm các bài phát biểu và các bài báo trong hội nghị GGEO2008, tập trung vào các vấn đề sau:

- Trọng lực và mạng lưới trọng lực.

- Trọng lực không gian: Hiện tại và tương lai.

- Quan sát trái đất bằng đo cao vệ tinh và Insar.

- Mô hình trường trọng lực toàn cầu và khu vực và mô hình EGM08.

- Địa động lực và những thay đổi trọng lực theo thời gian.

- Quan sát trái đất và hệ thống quan sát trắc địa toàn cầu (GGOS).

- Hệ thống quan trắc các hiểm họa tự nhiên và thay đổi môi trường.

14

- Tên sách:

Sciences of Geodesy - I: Advances and Future Directions (Khoa học trắc địa - I: Những thành tựu và định hướng tương lai).

- Tác giả: Guochang Xu.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 65.

Cuốn sách giới thiệu về máy đo trọng lực tương đối và tuyệt đối với các nội dung chính:

- Khả năng thích ứng của Máy lọc Robust Kalman cùng những ứng dụng trong Hàng hải;

- Định nghĩa lĩnh vực trọng lực Hàng không;

- Phân tích thuyết Orbit;

- Sự biến dạng và Kiến tạo học: Sự đóng góp của phép đo lường GPS vào Kiến tạo mảng-tổng quan và những Phát triển đạt được;

- Sự tương đương của thuật toán GPS và những kết luận của nó;

- Trắc địa Hàng hải. C19;

- Trọng trường siêu dẫn;

- Tổng hợp lỗ hổng giao thoa Radar.

15

- Tên sách:

 Algebraic Geodesy and Geoinformatics (Đại số trong Trắc địa và Địa tin học).

- Tác giả: J. L. Awange.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 66.

Cuốn sách giới thiệu các phương pháp toán học để giải quyết các phương trình đa thức đa biến điều mà hiếm khi được đặt cạnh nhau trong bất kỳ cuốn sách toán học truyền thống nào: cuốn sách giải thích cả phương pháp đại số (chính xác) và bằng số (xấp xỉ). Cuốn sách cũng chỉ ra sự kết hợp của hai phương pháp này (phương pháp hybrid).

Những nội dung chính trong cuốn sách:

- Ký hiệu Đại số và phương pháp Bằng số;

- Những ứng dụng trong Trắc địa và thông tin Địa lý.

16

 - Tên sách:

Geoinformation Metadata in INSPIRE and SDI: Understanding. Editing. Publishing (Siêu dữ liệu thông tin địa lý trong INSPIRE và SDI: Hiểu, biên tập và xuất bản).

- Tác giả: Leszek Litwin.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 67.

Những nội dung chính của cuốn sách: Giới thiệu về từ điển dữ liệu:

- Định nghĩa, phân loại, quy luật,…;

- Những tiêu chuẩn và khả năng tương tác;

- Trắc diện siêu dữ liệu dựa vào ISO 19115;

- Ngôn ngữ miêu tả siêu dữ liệu;

Những ứng dụng để tạo ra và xuất bản từ điển dữ liệu thông tin địa lý; Làm thế nào để tạo ra một cách chính xác siêu dữ liệu; Một vài ví dụ về tài liệu siêu dữ liệu.

17

- Tên sách:

Information Fusion and Geographic Information Systems: Towards the Digital Ocean (Hợp nhất thông tin và các hệ thống thông tin địa lý: Hướng tới đại dương số).

- Tác giả: Vasily Popovich.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 68.

Cuốn sách là tập hợp các bài báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế lần thứ V về Hệ thống thông tin địa lý và tổng hợp thông tin (IF&GIS'2011) được tổ chức từ ngày 10-11 tháng 5 năm 2011 tại Brest, Pháp.Mục tiêu chính của Hội nghị nhằm phát triển khoa học hệ thống thông tin địa lý với mối liên quan đặc biệt tới ứng dụng GIS hàng hải, tổng hợp dữ liệu GIS và phát triển công nghệ máy tính. Những nội dung chính trong cuốn sách là:

- Các chương trình công nghệ cho GIS và Những ứng dụng GIS;

- Tích hợp dữ liệu GIS;

- Thuật toán GIS và tính toán;

- Vấn đề mới trong nghiên cứu GIS biển.

18

- Tên sách:

Mapping Environmental Issues in City: Arts and Cartography Cross Perspectives (Thành lập bản đồ các vấn đề môi trường trong thành phố: Các xu hướng giao thoa giữa nghệ thuật và bản đồ).

- Tác giả: Sebastun Caquard.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 69.

Cuốn sách này là tổng hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu tại của hội nghị: "Các vấn đề môi trường thành lập bản đồ trong thành phố: Kỹ xảo và Phép vẽ bản đồ giao nhau".

Những bài viết trong cuốn sách được chia thành 2 nội dung chính:

 - Thành lập bản đồ trên cao: phép vẽ phối cảnh bản đồ.

- Thành lập bản đồ mặt đất: Quan điểm Kỹ xảo/ Nhân văn.

19

- Tên sách:

Observing our Changing Earth, Proceedings of the 2007 IAG General Assembly, Perugia, Italy, July 2-13, 2007 -Volume 133 (Quan trắc Trái đất thay đổi của chúng ta. Kỷ yếu đại hội IAG 2007 tại Perugia, Italia, ngày 2-13 tháng 7 năm 2007, tập 133).

- Tác giả: Michael G. Sideris.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 70.

Hiệp hội trắc địa quốc tế (IAG) kết hợp với các hiệp hội khác tổ chức hội thảo chuyên đề với 4 tiểu ban và một phần dành cho hệ thống quan trắc toàn cầu (GGOS).

Năm chuyên đề chính được đề cập trong tập này đó là:

- Các khung tham chiếu; trường trọng lực;

- Sự quay của Trái đất và địa động học;

- Sự định vị và các ứng dụng;

- Hệ thống quan trắc trắc địa toàn cầu (GGOS)

20

- Tên sách:

Thematic Cartography and Transformations - Volume 1 (Bản đồ chuyên đề và các phép biến đổi - tập 1).

- Tác giả: Colette Cauvin.

- Nhà xuất bản: Winley – ISTE.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 71a.

Một tấm bản đồ chuyên đề là bản đồ mô tả hơn cả đơn giản là các mối quan hện địa lý hay vị trí, mà còn minh họa những chủ đề, mô hình, hay sự tương quan dữ liệu đến yếu tố vật chất, xã hội, y học, kinh tế, chính trị, hay các yếu tố khác củ vùng hay vị trí. Những mẫu thực nghiệm bao gồm bản đồ mô tả sự khác nhau của mật độ dân số, dữ liệu khí hậu, sức khỏe, mục đích bầu chọn, hay triển vọng cuộc sống với vị trí địa lý. Những công cụ này đã trở thành trọng tâm với công việc của các nhà khoa học, những người thực hành, và sinh viên ở hầu hết các lĩnh vực, từ dịch tễ học đến khoa học chính trị, và thân quen với các đối tượng công chúng tới mức phổ biến của hiển thị phức tạp và đa dạng thông tin vào định dạng địa lý dễ hiểu.

Ấn bản 3 tập Bản đồ chuyên đề coi bản đồ như là một kết cấu thong tin hình thành từ một số lượng chuyển đổi thông tin thành công và những sản phẩm của những bước quyết định, tích hợp vào trong một lập luật logic và một trật tự của những lựa chọn. Chính vì thế nó cung cấp một hiểu biết xuyên suốt của cơ bản lý thuyết của thành lập bản đồ chuyên đề, cũng như là những ý nghĩa của ứng dụng công nghệ đa dạng và phương pháp luận mục đích dể tạo ra một thuyết trình có tính phân tích mong muốn đạt được.

Cuốn sách là tập đầu giới thiệu những cơ bản của bản đồ chuyên đề. Tác giả trình bày những quá trình chuyển đồi cần thiết của sản phẩm – sử dụng công cụ có tính khoa học – của bất kỳ bản đồ chuyên đề nào. Bốn bước bao gồm: từ thực thể địa lý đến đối tượng bản đồ, Chuyển đổi tọa độ phẳng [XY]; Chuyển đổi bản đồ không gian [XYZ]; và chuyển đổi ký hiệu. Các thuộc tính kỹ thuật được đưa ra về đọc bản đồ cũng bao gồm trong đó.

21

- Tên sách:

Catography and the Impact of the Quantitative Revolution - Volume 2 (Bản đồ và tác động của cuộc cách mạng về định lượng - tập 2).

- Tác giả: Colette Cauvin.

- Nhà xuất bản: Winley – ISTE.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 71b.

*/ Phần 1: Chuyển đổi các thuộc tính [Z] và các phương pháp định lượng: Khái quát hóa và thành lập mô hình, phần này gồm có 3 chương:

- Chương 1: Từ việc mô tả đến khái quát hóa của một sự biến thiên thuộc tính [Z];

- Chương 2: Khái quát hóa các thuộc tính chuyên đề;

- Chương 3: Thành lập các thuộc tính chuyên đề: sự lựa chọn khái quát hóa bản đồ.

*/ Phần 2: Sự chuyển đổi bản đồ mới và cách thể hiện 3D trong phần này có:

- Chương 4: Chuyển đổi vị trí bản đồ;

- Chương 5: Sử dụng không gian ba chiều vào tính toán, chuyển đổi cách hiển thị.

22

- Tên sách:

New Approaches in Thematic Cartography - Volume 3 (Các cách tiếp cận mới trong Bản đồ chuyên đề - tập 3).

- Tác giả: Colette Cauvin.

- Nhà xuất bản: Winley – ISTE.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 71c.

 Nghiên cứu các bước liên quan đến việc tạo ra một bản đồ chuyên đề được mô tả chi tiết, quy trình thành lập bản đồ được biết đến nhưng ít được sử dụng cho đến thời gian gần đây, với những chiếc máy tính đẩy mạnh quá trình thành lập và cập nhật bản đồ. Cuộc cách mạng số được đánh dấu bằng khả năng chuyển đổi các hình ảnh được nhìn thấy trên bề mặt đất lên trên các bản đồ chuyên đề.

Chương1: Cuộc cách mạng về công nghệ và những thành tựu, khái niệm và thực tiễn;

Chương 2: Hướng đến việc thể hiện không gian thời gian của các đối tượng bản đồ.

Nhiều hệ thống quản lý thảm họa thiên nhiên đang sử dụng các thanh công cụ bản đồ tĩnh và dựa vào các mô hình được định nghĩa và hình ảnh.

23

- Tuyển tập:

National State of Environment 2010 an overview of Vietnam environment (Tình trạng quốc gia về môi trường 2010. Tổng quan về môi trường Việt Nam).

- Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 72.

Báo cáo môi trường quốc gia 2010 tập trung vào đánh giá tổng thể và toàn diện các vấn đề môi trường, những kết quả đạt được, thách thức, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm qua; Định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.

Nội dung chi tiết trong bản báo cáo: Phát triển kinh tế xã hội và áp lực lên môi trường; Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, sự cố và tác động đến môi trường; Môi trường đất đai; Môi trường nước; Môi trường không khí;  Rác thải rắn; Đa dạng sinh học; Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường; Quản lý môi trường; Đánh giá các vấn đề môi trường trong 5 năm qua và chiến lược bảo vệ môi trường trong 5 năm tới.

24

- Tên sách:

Cartogrphy: Visualization of Spatial Data, 3rd edition (Bản đồ: Sự hiển thị của dữ liệu không gian, in lần thứ 3).

- Tác giả: Ferjan Ormeling.

- Nhà xuất bản: The Guilford press.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 73.

Tích hợp công nghệ tiên phong với những nguyên lý bản đồ truyền thống, ấn bản này cung cấp một nền tảng cho hiển thị và phân tích dữ liệu không gian một cách hiệu quả.

Cuốn sách cho sinh viên những khái niệm chặt chẽ và những phương pháp để kiểm soát dữ liệu không gian đồ sộ sẵn có trên internet và tạo ra bản đồ có thể hỗ trợ ra quyết định ở thế giới thực. Cách viết đi thẳng và dễ dàng hiểu được. Mô tả xuyên suốt với cấu trúc sư phạm cao và những bản đồ ví dụ, cuốn sách bao gồm 58 bản vẽ màu.

25

- Tên sách:

Mapping Spatial PPs: The Cartography of Syntactic Structures, Volume 6 (Lập bản đồ không gian PPs: Bản đồ của cấu trúc cú pháp, tập 6).

- Tác giả: Cinque.

- Nhà xuất bản: Oxford university.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 74.

Tập sách này được xuất bản với dự định đóng góp cho hiểu biết của chúng ta về ngữ pháp của những cụm giới từ không gian bằng cách tập trung vào một yếu tố cụ thể của cú pháp của chúng mà tồn tại lôi thôi một cách tương hỗ: cách sắp xếp đều đặn của cấu trúc bên trong của chúng. Những phân tích trình bày bên trong cuốn sách, mục đích dự trên phần nào dữ liệu khác nhau và những suy xét, đạt những kết luận qui nạp gây ấn tượng trên sự tồn tại của cấu trúc nội tại phong phú của cho cụm giới từ không gian.

Thêm nữa sách giới thiệu (úp mở hay công khai) một cách trực tiếp và biểu hiện những giới từ trạng thái bao gồm thành ngữ cấp độ, ngữ cảnh, quan điểm và tiểu từ.

26

- Tên sách:

The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography (Bản đồ như là một nghệ thuật: Các nghệ sỹ đương đại khám phá Bản đồ học).

- Tác giả: Clemams.

- Nhà xuất bản: Princeton Arch.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 75.

Nghệ thuật có luôn luôn có trong bản đồ học. Bản đồ mang ý nghĩa thực dụng, là điều tất nhiên; chúng mang những cam kết ngầm định của các lộ trình đăng xuất nhập vào và ra khỏi chưa biết. Nhưng ngôn ngữ của bản đồ được phát triển vượt thời gian là một bức tranh đẹp, được làm đầy với tiềm năng nghệ thuật. Người làm bản đồ biết rằng công nghệ và kỹ năng nghệ thuật có thể nâng cao hiệu quả làm bản đồ, và ở các mức độ khác nhau sử dụng sáng tạo hình ảnh để thành lập bản đồ thuyết phục hơn.

Bây giờ, mối liên quan giữa nghệ thuật và bản đồ qua lại, nghệ thuật là sử dụng bản đồ để tiếp tục mục tiêu về nghê thuật. Nghệ thuật đã được tìm thấy trong bản đồ dưới dạng khái niệm và hình ảnh rõ ràng. Nghệ thuật có thể cho chúng tôi làm bản đồ và làm bản đồ như thế nào để nâng cao về tính nghệ thuật

27

- Tên sách:

Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management: Towards Better Solutions (Bản đồ và thông tin địa lý dành cho quản lý thảm họa và khủng hoảng: Hướng tới giải pháp tốt hơn).

- Tác giả: Konecny.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 76.

Thảm họa do con người gây ra thể hiện những thiếu sót khác nhau và có lỗi trong công nghệ hiện tại của việc cảnh báo sớm. Nhiều rào cản tồn tại trong việc tạo ra dữ liệu có sẵn cung cấp cho các hệ thống làm việc với nhau và các hệ thống dữ liệu phù hợp. Dữ liệu địa lý có sẵn hiện tại hầu như được thiết kế lưu dữ và quản lý bởi các tổ chức có quyền hạn rõ ràng, các tổ chức này hoat động độc lập rộng khắp với nhau. Sự thể hiện của dữ liệu phù hợp với nhiệm vụ của một nhóm người cụ thể. Quản lý tình trạng khẩn cấp và cảnh báo sớm đòi hỏi các kiểu khác nhau của hệ thống.

Quản lý tình trạng khẩn cấp bắt đầu với chiếc chuông cho thảm họa, tiếp tục với việc quản lý những tình trạng nghiêm trọng bằng cách chăm sóc con người, tài sản môi trường..., thảm họa tự nhiên như là lũ lụt, cháy rừng, động đất...Công nghệ thông tin địa lý ngày nay có thể được cung cấp chính xác cho việc cảnh bảo sớm. Hạ tầng dữ liệu không gian đã đang phát triển ở nhiều đất nước. Bản đồ học là một môn học đưa đến các thanh công cụ và mô hình để người sử dụng dự đoán, định hướng, bản đồ có thể trợ giúp những công nghệ mới nổi và thông tin địa lý đến cho con người.

28

- Tên sách:

V Hotine-Marussi Symposium on Mathematical Geodesy, Matera, Italy June 17-21, 2003, Volume 127 (Tuyển tập Hội nghị chuyên đề V Hotine-Marussi về trắc địa toán học, Metera, Ý ngày 17-21 tháng 7, 2003, tập 127).

- Tác giả: Fernando Sanso.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2004.

- Ký hiệu phân loại: Av 77.

Hội nghị chuyên đề là hoạt động của hiệp hội trắc địa thế giới. Nội dung truyền thống trong hội nghị chuyên đề này mô tả trường trọng lực, phân tích toán học của trường trọng lực và các phương pháp xấp xỉ, lý thuyết động học của chuyển động vệ tinh, mối liên hệ nghịch đảo giữa trường trọng lực và phân bố vật chất, các vấn đề về xác định vị trí, tham gia chặt chẽ với trắc địa vệ tinh, xác định vị trí hỗ trợ khái niệm chung, cụ thể là định nghiã về hệ thống quy chiếu và triển khai thực tế trong khung quy chiếu; phù hợp với các mục này, chúng ta tìm ra một nghiên cứu trắc địa đặc biệt dựa  trên phương pháp số học cho các giải pháp của các hệ thống rộng lớn và trên phương pháp thống kê ở dạng dữ liệu được xử lý bằng tay.

Tất cả các mục trên được đề cập trong suốt hội nghị thông qua một số nghiên cứu có liên quan được trình bày.

29

- Tên sách:

Geodesy - The Challenge of the 3rd Millennium (Trắc địa - Thách thức của thiên niên kỷ thứ 3).

- Tác giả: Grafarend.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2003.

- Ký hiệu phân loại: Av 78.

Trắc địa là môn khoa học xác định hình dạng của trái đất cũng như là những thay đổi tạm thời của nó, định hướng của nó trong không gian và trường trọng lực, tạo ra các nhân tố quan trọng trong mô tả  động học  của sự biến dạng Trái đất.

Công nghệ đo đạc không gian có phát triển vượt bậc được tạo ra trong thời gian ngắn ở một tỷ lệ lớn và tạo ra dữ liệu đồng nhất. Ví dụ như vận tốc quay của các mảng lục địa được đo đạc trực tiếp bằng phép đo giao thoa cạnh dài đáy (VLBI). Các máy thu được phân bố với mật độ dày trong hệ thống định vị toàn cầu (GPS) đo đạc sự chuyển dịch ở các vùng động đất (các chuyển động trước và sau).

Nội dung bao gồm những phân tích và đo đạc trắc địa không gian, các khung tham chiếu trắc địa, sự quay của trái đất; phân tích hệ thống trắc địa, bản đồ toán học, thống kê toán học, phân tích trắc địa; và trắc địa địa vật lý. 

30

 - Tên sách:

Vistas for Geodesy in the New Millennium, IAG 2001 Scientific Assembly, Budapest, Hungary September 2–7, 2001, Volume 125 (Những triển vọng cho Trắc địa trong thiên niên kỷ mới, Tuyển tập Hội nghị khoa học IAG 2001, Budapest, Hungari, ngày 2-7 tháng 9 năm 2001, tập 125).

- Tác giả: J. Adam.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2002.

- Ký hiệu phân loại: Av 79.

Bốn hội thảo chuyên đề liên quan đến các chủ để được đề cập đến như: thực hiện khung tham chiếu tinh chỉnh; những hướng mới trong đo đạc và lập mô hình trường trọng lực trái đất; sử dụng hệ thống vệ tinh đạo hàng toàn cầu (GNSS) theo các cách mới; lập mô hình trái đất xử lý và thay đổi toàn cầu.

Hội thảo thu hút số lượng lớn người tham gia (449 người tham gia từ 54 nước) và 380 bài báo. Hội thảo hỗ trợ cho các sinh viên và các trường cao đẳng ở các nước đang phát triển trong khả năng có thể

31

- Tên sách:

Cartography and Art (Bản đồ và nghệ thuật).

- Tác giả: W. Cartwright.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 80.

Cuốn sách là tập hợp thành quả của hội nghị chuyên đề Nghệ thuật và Bản đồ thuật ở Vienna Áo tháng hai năm 2008: Cuốn sách liệt kê những trao đổi bàn bạc giữa nghệ sĩ và bản đồ viên về khả năng hợp tác giữa họ với nhau trong nghiên cứu và phát triên tương lai.

Các chương trong sách là tập hợp nghiên cứu tính tương tác qua lại giữa nghệ thuật và bản đồ hay những ứng dụng tương hỗ lẫn nhau.

32

- Tên sách:

VI Hotine - Marussi Symposium on Theoretical and Computatinal Geodesy: IAG Symposium, Wuhan, China 29 May - 2 June, 2006, Volume 132. (Hội nghị chuyên đề VI Hotine-Marussi về trắc địa tính toán và lý thuyết của IAG tại Vũ Hán, Trung Quốc từ 29 tháng 5 đến 2 tháng 6 năm 2006, tập 132).

- Tác giả: Peiliang Xu.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2008.

- Ký hiệu phân loại: Av 81.

Các chuyên đề được lựa chọn theo 5 chủ đề chính:

1. Trọng lực vệ tinh, vấn đề lý thuyết mở và ứng dụng trong tương lai;

2. Sử dụng phương pháp trắc địa trong quan trắc và bảo vệ môi trường;

3. GNSS: lý thuyết toán, ứng dụng kĩ thuật, định nghĩa hệ thống quy chiếu và quan trắc;

4. Phân tích trường xác định và bất kì với ứng dụng vấn đề giá trị biên, lý thuyết xấp xỉ và vấn đề nghịch đảo;

5. Ước tính thống kê và lý thuyết dự đoán, kết hợp dữ liệu và phát triển chất lượng.

33

- Tên sách:

Geospatial Thinking (Tư duy địa không gian).

- Tác giả: Painho.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 82.

Cuốn sách này được ra đời theo Hội nghị Liên đoàn các phòng thí nghiệm thông tin địa lý của Châu Âu (AGILE) lần thứ 13 năm 2010 ở Guimares Bồ Đào Nha. Mục đích để tập hợp các bài báo khoa học được báo cáo trong các hội nghị 4 năm một lần này.

Các báo cáo khoa học được xuất bản trong tập này trình bày một bộ quan trọng báo cáo về Khoa học Địa thông tin, bao gồm:

- Trình bày và phân tích các hiện tượng địa lý;

- Phân tích dữ liệu không thời gian;

- Hỗ trợ ra quyết định, liên kết và hợp tác không gian;

- Ngữ nghĩa học của khám phá tri thức và Địa thông tin;

- Suy luận và mô hình hóa không – thời gian;

- Dịch vụ Web, hệ thống không gian và những ứng dụng thời gian thực.

34

- Tên sách:

A Window on the Future of Geodesy. Proceedings of the Intemational Association of Geodesy. IAG General Assembly, Sapporo, Japan June 30 - July 11, 2003 (Cửa sổ nhìn vào tương lai của Trắc địa: Kỷ yếu của Hội Trắc địa quốc tế. Hội nghị IAG, Sapporo, Nhật Bản từ 30 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2003).

- Tác giả: Fernando Sanso.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2005.

- Ký hiệu phân loại: Av 83.

Sự kiện hội nghị IAG tại Sapporo 2003 phản ánh các vấn đề khoa học, trong đó trắc địa tồn tại giống như các ngành khoa học khác. Trong đó xem xét các lĩnh vực ứng dụng của các lý thuyết đang phát triển.

Hội nghị đánh giá các khía cạnh cụ thể về các khái niệm: đối tượng nghiên cứu, phương thức sử dụng, kết quả xử lý các vấn đề khoa học chung.

35

- Tên sách:

Mathematical Foundation of Geodesy: Selected Papers of Torben Krarup (Cơ sở toán học của Trắc địa: Các bài báo được lựa chọn của Torben Krarup).

- Tác giả: Kai Borre.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2006.

- Ký hiệu phân loại: Av 84.

Bao gồm rất nhiều thuật toán cần thiết cho trắc địa. Người đọc có thể học hỏi rất nhiều từ việc tác giả lựa chọn các công cụ toán học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Các bài viết của tác giả liên hệ các vấn đề toán học cơ sở và chuyên sâu. Hiếm có tài liệu khoa học nào ngày nay có đầy đủ các yêu cầu này.

36

- Tên sách:

Multimedia Cartography (Bản đồ đa phương tiện).

- Tác giả: Cartwright.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2007.

- Ký hiệu phân loại: Av 85.

Cuốn sách bao gồm nội dung vẽ nên bức tranh về Bản đồ đa phương tiện là gì, những thành tựu tiến bộ của bản đồ, là công sức tập hợp của các nhà nghiên cứu và sản xuất.

Phần đầu của sách cung cấp những khái niệm vững chắc về đồ họa tương tác và những ứng dụng của chúng trong Bản đồ, sau đó là những ứng dụng trên CD-ROM và Web được liệt kê. Các chương sau trình bày về bản đồ động và bản đồ tương tác. Phương pháp sử dụng công nghệ trò chơi máy tính để hiển thị dữ liệu địa lý theo những cách mới cũng được đưa ra ở các chương.

Ứng dụng mobile cũng được đưa ra thảo luận. Web và các ứng dụng Web cùng chuẩn Web cũng đóng góp ý kiến về làm sau Web có thể được sử dụng tốt nhất như một kênh thông tin dẫn xuất dữ liệu thông tin địa lý.

Phần cuối của sách khám phá tương lai của Bản đồ đa phương tiện.

37

 - Tên sách:

True-3D in Cartography: Autostereoscopic and Solid Visualisation of Geodata (Bản đồ 3D chân thực: Lập thể tự động và hiển thị khối của dữ liệu địa lý).

- Tác giả: Buchroithner.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2012.

- Ký hiệu phân loại: Av 86.

Cuốn sách tập hợp những công trình đóng góp vào hội nghị chuyên đề quốc tế của Liên hợp Bản đồ quốc tế (ICA) và các ủy ban trực thuộc ở Dresden tháng 8 năm 2009.

Hội nghị bao gồm hầu hết báo cáo lập thể tự động của cả dữ liệu địa hình và dữ liệu chuyên đề.

38

 - Tên sách:

Advances in 3D Geo-Information Sciences (Những thành tựu trong các môn khoa học thông tin địa lý về trái đất 3D).

- Tác giả: H. Kolbe.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 87.

 Cuốn sách chứa những bài báo cáo chọn lọc có chất lượng cao nhất của cuộc họp The 3D Geoinfo 2010 ở Berlin, Đức.

Các bài báo xoay quanh chủ đề về lý thuyết và mô hình 3D hoặc đa chiều nD. Nội dung là các phương pháp để lưu trữ, xây dựng, phân tích và hiển thị mô hình 3D. Hơn nữa, các chuẩn được đưa ra để đảm bảo sự trao đổi dữ liệu ít thất thoát giữa các công cụ phân phối của hạ tầng dữ liệu không gian.

Các khái niệm về hiển thị không gian 3D và các thuộc tính 3 chiều của hiện tượng và sự vật thế giới thực cũng sẽ được trình bày trong ấn phẩm.

39

- Tên sách:

Advancing Geoinformation Science for a Changing World (Đẩy mạnh khoa học thông tin địa lý cho một thế giới đang thay đổi).

- Tác giả: Geertman.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 88.

Cuốn sách là tập hợp những bài báo cáo của hội nghị các liên hiệp phòng thí nghiệm thông tin địa lý châu âu (AGILE) lần thứ 14.

Các bài viết khoa học được xuất bản trong cuốn sách này bao hàm một nền tảng rộng lớn phong phú về các chủ đề liên quan khoa học thông tin địa lý, bao gồm: phân tích và mô hình hóa không gian thời gian; nghiên cứu sự lưu động và mạng lưới đường; ứng dụng và phát triển của GeoSensor; phân tích và mô hình hóa không gian xã hội; cấu trúc và xử lý dữ liệu không gian; và sự phổ biến và phát sinh thông tin địa lý

40

- Tên sách:

Mapping: A Critical Introduction to Cartography and GIS (Thành lập bản đồ: Nhập môn quan trọng đối với Bản đồ và GIS).

- Tác giả: Joremy.W. Crampton.

- Nhà xuất bản: Wiley-Black well.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 89.

Cuốn sách luận bàn về các yếu tố của lý thuyết và thực hành của thành lập bản đồ, từ lý thuyết mang tính phê bình xã hội đến những thực hành bản đồ thú vị như khám phá bản đồ và mạng lưới không gian.

Những tác dụng của bản đồ và GIS vào các vấn đề kinh tế xã hội sẽ được giới thiệu và phần nào giải đáp theo một tư duy phê bình trong quyển sách này.

41

- Tên sách:

A Collection of Tables and Formulæ Useful in Surveing, Geodesy, and Practical Astronomy, Including Elements for the Projection of Maps (Một tập hợp các bảng tính và công thức sử dụng trong đo đạc, trắc địa và thiên văn học thực hành, và các kiến thức cơ bản về phép chiếu bản đồ).

- Tác giả: Lee.

- Nhà xuất bản: Bibliolife.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 91

Cuốn sách hiếm về trắc địa và thiên văn phát hành từ năm 1853 này là một bản sao nguyên bản so với bản gốc.

Do sách đã cổ nên có nhiều lỗi biên tập, nhưng đây là một tài liệu văn hóa lịch sử quan trọng cần bảo tồn, gìn giữ và giới thiệu.

42

- Tên sách:

The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography throughout the Ages (Hình ảnh Châu Âu: Mô tả Châu Âu dưới dạng bản đồ và tranh vẽ qua nhiều thời kỳ).

- Tác giả: Michael Wintle.

- Nhà xuất bản: Cambridge.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 92.

Cuốn sách là một nghiên cứu lớn của hiển thị hình ảnh Châu âu, từ thế giới cổ đại cho đến hiện tại, ở bản đồ, biểu tượng, nghệ thuật và hình ảnh đồ họa ở các thể loại. Cuốn sách minh họa những sự thể hiện của lục địa thay đổi theo thời gian; cách chúng tương tác những ý tưởng của phần tự nhiên và mở rộng của Châu Âu trong mối quan hệ với các lục địa khác và làm cách nào những hình ảnh này đã và đang ảnh hưởng đến Châu Âu “thực tại”.

Khai phá các thời kỳ từ Hy Lạp cổ đại đến liên minh Châu Âu, lịch sử của ba nghìn năm và sự thể hiện của nó là đóng góp quan trọng trong những đàm luận diễn ra về nhận dạng tự nhiên của Châu Âu.

- Công việc học thuật cao mô tả nhân chủng học, bản đồ, lịch sử nghệ thuật và chính trị.

- Mô tả phong phú trên 190 hình ảnh và bản đồ, bao gồm 16 trang minh họa màu.

- Mô tả nội dung 3 ngàn năm Châu Âu.

43

- Tên sách:

Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics (Mô tả vùng đất Galicia cho thế giới: Các bản đồ mới, những vần thơ mới).

- Tác giả: Kirsty Hooper.

- Nhà xuất bản: Uverpool University Pus.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 93.

Quyển sách khám phá địa lý, lịch sử văn hóa, và thơ văn vở vùng đất Galicia thuộc đất nước Tây Ban Nha.

44

- Tên sách:

Places in Between: The Archaeology of Social, Cultural and Geographical Borders and Borderlands (Những điểm ở khoảng giữa: Khảo cổ học các biên giới và các vùng biên được phân chia theo xã hội, văn hóa và địa lý).

- Tác giả: Mullin.

- Nhà xuất bản: Oxbow books.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 94.

Khái niệm về biên giới như một phép ẩn dụ được khai thác rộng rãi qua nghệ thuật và khoa học nhân văn và phần chính của lý thuyết biên giới được phát triển, phê bình và “suy nghĩ lại”. Thật là mốc đánh dấu vì phần chính này đã từng bị bỏ qua bởi các nhà khảo cổ, thay vào đó họ chuộng khám phá biên giới, ranh giới, giới hạn cận biên, dân tộc học.

Cuốn sách này phát triển từ một công đoạn TAG vào 2008, khám phá những khả năng cung cấp bởi nghiên cứu của biên giới từ quan điểm khảo cổ học và thể hiện quan điểm mới về biên giới, cả trừu tượng hóa và địa lý học, từ những địa điểm phong phú như Somerset và Trung Quốc, từ thời kỳ đồ đá đến chiến tranh lạnh.

45

- Tên sách:

Cartographies of Time: A History of the Timeline (Các bản đồ về thời gian: Một lịch sử của mốc thời gian).

- Tác giả: Grafton.

- Nhà xuất bản: Princeton Architec.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 95.

Đây là cuốn sách về lịch sử thời gian đầu tiên, được viết bằng niềm đam mê và sự tưởng tượng đáng kinh ngạc.

Tác giả đã hoàn thành vai trò của 1 nhà văn và 1 nhà lịch sử, và đã mở ra lịch sử thể hiện đồ họa từ thời đại bắt đầu công nghệ in ấn cho đến nay.

Cuốn sách này như một cuốn ngữ pháp của việc thể hiện lịch sử, giới thiệu toàn bộ các các xây dựng cấu trúc thời gian qua lịch sử, theo truyền thống Phương Tây.

Cuốn sách được viết cho cả những nhà nghiên cứu chuyên sâu và độc giả phổ thông.

Cuốn sách cũng cung cấp bộ công cụ cho việc tìm hiểu quá trình phát triển và thể hiện các kí hiệu đồ họa của thời gian cả trong lịch sử và văn hóa đương đại.

46

- Tên sách:

Extending the Protection of Geographical Indications: Case Studies of Agricultural Products in Africa (Mở rộng bảo vệ của các chỉ dẫn địa lý: Nghiên cứu điển hình của các sản phẩm nông nghiệp ở Châu Phi).

- Tác giả: Michael Blareney.

- Nhà xuất bản: Routledge.

- Năm xuất bản: 2012.

- Ký hiệu phân loại: Av 96.

Cuốn sách được chia thành 2 phần:

- Phần 1 giới thiệu các nghiên cứu nhắm giải quyết các vấn đề về pháp lý, kinh tế và phát triển trong hoàn cảnh cụ thể.

- Phần 2 tập trung vào ứng dụng GIS trong bảo vệ nông nghiệp tại Châu Phi, một số nghiên cứu nhà nước đề xuất khả năng ứng dụng GIS trong bảo vệ văn hóa truyền thống (TCEs) và hiểu biết truyền thống (TK) về nghề thủ công, cũng như các sản phẩm nông nghiệp.

47

- Tên sách:

Mapping China and Managing the Word: Culture, cartography and cosmology in late imperial times (Thành lập bản đồ Trung Quốc và quản lý Thế giới: Văn hóa, bản đồ và vũ trụ học ở thời kỳ hoàng đế cuối cùng).

- Tác giả: J. Smith.

- Nhà xuất bản: Routledge.

- Năm xuất bản: 2012.

- Ký hiệu phân loại: Av 97.

Tìm hiểu về bản đồ, văn hóa, vũ trụ học và các nghi lễ ở các thời đại cuối của Trung Quốc; Giới thiệu về Kinh dịch của Trung Quốc và ý nghĩa của nó; Nghiên cứu các nghi lễ trong thời đại nhà Thanh.

48

 - Tên sách:

Cartographies of Knowledge: Exploring Qualitative Epistemologies (Bản đồ của sự hiểu biết: Tìm hiểu nhận thức định tính).

- Tác giả: Marie Pascale.

- Nhà xuất bản: Sage Publications.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 98.

Quyển sách kiểm tra các cơ sở lý thuyết, cái mà được định hình bởi các tiên đề và logic nghiên cứu bản chất xã hội.

Nó còn minh họa cách nghiên cứu bản chất xã hội tạo ra sự nhận biết bằng cách tìm hiểu phân tích quy nạp, các ký hiệu tương tác, phương pháp dân tộc học.

49

 - Tên sách:

Catographies of the Mind: Philosophy and Psychology in Intersection (Vẽ bản đồ về trí tuệ: Điểm giao nhau của Triết học và Tâm lý học).

- Tác giả: Massimo Marraffa.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 99.

Quyển sách khám phá sự tác động qua lại giữa triết học và khoa học tâm lý

50

- Tên sách:

Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century: Proceedings of the first Open Source Geospatial Research Symposium OGRS 2009 (Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí về không gian địa lý trong thế kỷ 21: Tuyển tập Hội nghị lần thứ nhất nghiên cứu không gian địa lý mã nguồn mở OGRS 2009).

- Tác giả: Markus Neteler.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 100.

Giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở và miền phí về địa không gian. Tiết lộ các ý tưởng mới và các phương pháp để cung cấp cho lĩnh vực nghiên cứu địa không gian trong năm 2009 tại các hội nghị chuyên đề.

Tóm tắt các sự tiến bộ gần đây và vạch rõ các vấn đề nghiên cứu quan trọng liên quan như: Xử lý dữ liệu, viễn thám, đo vẽ bản đồ, và giới thiệu các website địa không gian.

51

- Tên sách:

Geospatial Visualisation (Sự hiển thị hình ảnh không gian địa lý).

- Tác giả: Antoni Moore.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 101.

Cuốn sách là tập hợp của những bài báo được đăng ở hội nghị Bản đồ Úc và Châu đại dương ở Auckland , New Zealand, được chọn lọc từ các bài viết xuất bản hội nghị GeoCart 2008.

Sách gồm các chương nói về bản đồ lịch sử, công nghệ bản đồ 3D thực.

Các ví dụ về công nghệ mobile và web 2.0 cũng sẽ được trình bày trong các chương.

52

- Tên sách:

International perspectives on Maps and the Internet (Những triển vọng quốc tế về Bản đồ và Intenet).

- Tác giả: Michael P. Peterson.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 102.

Cuốn sách thể hiện các công trình của hội thảo Internet và bản đồ của liên đoàn bản đồ quốc tế năm 1999 và các nghiên cứu và phát triển với internet khắp nơi trên thế giới.

Ấn phẩm bao gồm các chương về thiết kế bản đồ, các ứng dụng của bản đồ internet, đánh giá của các triển khai trang mạng và phát triển thuật ngữ.

53

- Tên sách:

Geschichte der Geodäsie in Deutschland (Lịch sử đo đạc ở Đức).

- Tác giả: Wolfgang Torge.

- Nhà xuất bản: Walter De Gruyter Inc.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 103.

Với một lịch sử trải dài suốt hai ngàn năm, trắc địa tồn tại, song hành với công nghệ vũ trụ à địa lý là những khoa học lâu đời nhất phù hợp với chủ đề trái đất và những phần khác liên quan bầu trời.

Trong ấn phẩm này, sự phát triển của trắc địa được giới thiệu từ đời xưa suốt từ thời Trung Cổ và cận hiện đại, đến tận giữa những năm thế kỷ thứ 20, một sự nhấn mạnh tập trung vào nước Đức.

54

- Tên sách:

Geodesy (Trắc địa).

- Tác giả: Wolfgang Torge.

- Nhà xuất bản: Walter De Gruyter Inc.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 104.

Phần giới thiệu bao gồm: Định nghĩa và khái quát 200 năm lịch sử ngành trắc địa, kết nối chặt chẽ với thiên văn, vật lý và các ngành khoa học trái đất khác.

Chương Khung tham chiếu và hệ thống tham chiếu bao gồm định nghĩa và vấn đề về hệ thống quy chiếu trái đất và thiên văn, nhấn mạnh các khái niệm cơ bản về tham số quay quả đất.

Tiếp theo là các chương về thế trọng trường trái đất, mô hình trắc địa trái đất, các phương pháp đo đạc, các phương pháp định vị và xác định mô hình thế trọng trường, mạng lưới trắc địa và trọng lực.

Chương cuối giới thiệu về cấu trúc và địa động lực trái đất.

55

- Tên sách:

Classics in Cartography: Reflections on Influential Articles from Cartographica (Các bài báo hay trong bản đồ học: Nhận xét các bài viết có ảnh hưởng của Tạp chí Cartographica).

- Tác giả: Marten Dodge.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 105.

Cuốn sách cung cấp một sự làm sáng tỏ có tính chất học thuật lại của 10 bài báo tiêu chuẩn về sự phát triển của học thuật trong 4 thập kỷ vừa qua.

Các tác phẩm kinh điển được mô tả một cách độc lập trên tạp chí tương quan quốc tế định kỳ Cartographica và được in lại đầy đủ trong sách này. Chúng đồng hành với những bài viết phản ánh mới bởi những tác giả gốc, và những bài viết xuất sắc khác, cung cấp sự diễn dịch tươi mới của ý nghĩa của những ý tưởng đã được thể hiện và sự ảnh hưởng  rộng lớn hơn trong nghiên cứu bản đồ.

Ấn phẩm cung cấp một sự cân bằng tương tự của những bài viết có tính ảnh hưởng trong quá khứ và những tài liệu hiện tại mà làm rõ lên ảnh hưởng của chúng trong viễn cảnh hiện đại.

Đọc trong sự kết hợp giữa tác phẩm gốc và những bài viết phản hồi mô tả bản đồ đã làm việc ra sao như là một cách thức thể hiện có sức mạnh và khám phá những yếu tố khác nhau đa dạng của thực hành thành lập bản đồ đã được khái niệm hóa bởi những nghiên cứu hàn lâm có tính thuyết phục.

56

- Tên sách:

Global Geography: International Student Version (Địa lý toàn cầu: Phiên bản sinh viên Quốc tế).

- Tác giả: Peter O. Muller.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 106.

Cuốn sách với tiêu đề: “Địa lý toàn cầu qua bốn thập kỷ” báo cáo về xu thế của nguyên tắc Địa lý và sự phát triển của thế giới trên phạm vi rộng. Ấn phẩm giải thích những vùng địa lý của thế giới hiện đại (những vùng rộng lớn nhất trên bề mặt quả đất) và những định hướng của con người và môi trường tự nhiên của chúng.

Bản thân cuốn sách chính là sự giới thiệu về địa lý, những nguyên tắc liên kết kiến thức của xã hội con người và môi trường tự nhiên. Chúng ta chứng kiến cách con người thay đổi không gian sống của họ để thích ứng sự thay đổi xã hội cũng như những điều kiện tự nhiên.

Từ những khái niệm xưa cho đến khá niệm mới và những ý tưởng chưa được kiểm chứng, Địa lý toàn cầu cung cấp cái nhìn địa lý về thế giới đang đổi thay của chúng ta.

57

- Tên sách:

The Map Reader: Theories of Mapping Practice and Cartographic Representation (Sổ tay bản đồ: Nguyên lý về thực hành lập bản đồ và trình bày bản đồ).

- Tác giả: Martin Dodge.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 107.

Quyển sách cung cấp giới hạn rộng và liền mạch có chọn lọc các bài viết học thuật ngắn gọn về sự thay đổi tự nhiên của bản đồ qua nửa thập kỉ.

Quyển sách giới thiệu 54 chuyên mục lý thuyết đáng quan tâm chứng minh việc thành lập bản đồ là một dạng thể hiện đầy sức mạnh và khám phá ra sự khác nhau trong việc thành lập bản đồ dựa trên cơ sở những nghiên cứu chuyên sâu.

Các chủ đề bao hàm các lý thuyết, chính trị, con người, mỹ thuật và công nghệ. Bản đồ dùng trong học thuật và nghiên cứu bao gồm giới hạn rất rộng các lĩnh vực có liên quan như: Bản đồ, địa lý, nhân loại học, nông nghiệp, kĩ thuật, khoa học máy tính và thiết kế đồ họa.

58

- Tên sách:

Geographic Information Systems and Science (Hệ thống thông tin địa lý và khoa học).

- Tác giả: Prul A. Longley.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 108.

Quyển sách này giới thiệu sự phát triển chung giữa các khái niệm của khoa học và kĩ thuật, chính phủ và doanh nghiệp. Các ví dụ về GIS với con người xuyên suốt cuốn sách được vào để chứng minh theo cách gần gũi nhất, như tác động qua lại giữa các tổ chức và con người từ các vùng khác nhau.

Năm phần của cuốn sách phát triển các khái niệm thông thường về tác động và hiệu quả của việc kết hợp thông tin từ các nguồn khác biệt, xử lý các nền tảng chính và hợp lý, tuân theo các khái niệm khoa học, và bảo đảm chất lượng. Kết hợp các khái niệm cơ bản về GIS với việc giải quyết các vấn đề như ứng dụng định hướng khoa học trên thế giới vào doanh nghiệp, nhà nước và hoạt động cộng đồng.

59

- Tên sách:

Study Guide to Accompany: The World Today: Concepts and Regions in Geography, Fifth edition (Sách nghiên cứu: Thế giới ngày nay: Các khái niệm và khu vực trong Địa lý, Xuất bản lần thứ 5).

- Tác giả: Peter O. Muller.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 109a

Cuốn sách hướng dẫn này được thiết kế để nâng cao sự học hỏi của bạn về địa lý vùng thế giới, nâng cao kinh nghiệm song hành trên lớp và trong các chương của sách học.

Một trong những mục đích chính của cuốn hướng dẫn học này là làm cho bạn trở nên thuần thục với bản đồ.

Mọi chương của cuốn sách theo mô típ kiểu nhận dạng.

Các mục mở mô tả mục tiêu của chương với một danh sách các thứ bạn có thể thực hành một lần song hành với điều bạn học với sách có chương tương tự.

60

- Tên sách:

The World Today: Concepts and Regions in Geography (Thế giới ngày nay: Các khái niệm và khu vực trong Địa lý).

- Tác giả: Peter O. Muller.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 109b.

Bất cứ ai có hứng thú với khái niệm địa lý sẽ đánh giá cao tính súc tích của quyển sách này, trong đó những khái niệm quan trọng đã được làm nổi bật.

Phiên bản 5 giới thiệu những nội dung đáng tin cậy, phổ biến và nổi bật trong lĩnh vực bản đồ. Sách tiếp tục củng cố vững chắc những hiểu biết về bản đồ qua phần giải thích các câu hỏi.

Với thông tin được cập nhập và phần giới thiệu dễ hiểu, cuốn sách rất đáng giá cho bất cứ sinh viên nào.

61

- Tên sách:

 Self - Organising Maps: Applications in Geographic Information Science (Bản đồ tự thiết lập:  ứng dụng trong khoa học thông tin địa lý).

- Tác giả: Andre Srupin.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2008.

- Ký hiệu phân loại: Av 110.

Những nội dung chính của cuốn sách giới thiệu khái niệm về Bản đồ tự cập nhật (SOM) cùng những bài viết về ứng dụng của SOM trong vấn đề khoa học: Thông tin Địa lý; Môi trường: Phân tích khí hậu; Hiển thị chuyển động của con người trong không gian thuộc tính, GIS….

62

- Tên sách:

Teaching Geographic Information Science and Technology in Higher Education (Giảng dạy Khoa học thông tin địa lý và Công nghệ ở giáo dục đại học).

- Tác giả: David J. Unwin.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 111.

Cuốn sách cung cấp các nội dung liên quan tới giảng dạy GIS&T, bao gồm:

- Giới thiệu giảng dạy GIS&T ở giáo dục đại học;

- Các vấn đề liên quan tới thiết kế khóa học và chương trình giảng dạy;

- Các quan đểm giảng dạy GIS&T;

- Đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa.

63

- Tên sách:

Geographic Information Analysis, Second Edition (Phân tích thông tin địa lý, xuất bản lần thứ hai).

- Tác giả: David J. Unwin.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 112.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:

- Phân tích Thông tin Địa lý và Dữ liệu không gian;

- Những thách thức và tiềm năng của dữ liệu không gian;

- Những nguyên tắc cơ bản;

- Phân tích mẫu điểm thực tế;

- Sự tương quan không gian và đối tượng khu vực;

- Thống kê khu vực;

- Những điều đã biết và chưa biết về ngành thống kê;

- Ghép các bản đồ với nhau – Lớp phủ bản đồ;

- Những tiếp cận mới trong phân tích không gian.

64

- Tên sách:

Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS, Second Edition (Giới thiệu các hệ thống thông tin địa lý và ArcGIS, Xuất bản lần thứ hai).

- Tác giả: Michael Wennedy.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2009.

- Ký hiệu phân loại: Av 113.

Cuốn sách gồm những định nghĩa, ví dụ, bài tập thực hành và giải thích những vấn đề cơ bản nhất của GIS với Arc GIS cho học viên mới tiếp cận nghiên cứu bộ môn này. Cuốn sách chia làm 2 phần cơ bản:

Phần I: Những khái niệm cơ bản của GIS;

Phần II: Phân tích và Tổng hợp không gian với GIS.

65

- Tên sách:

Geographic Visualization: Concept, Tools and Applications (Sự hiển thị bằng hình ảnh địa lý: Khái niệm, các công cụ và ứng dụng).

- Tác giả: Martin Dodge.

- Nhà xuất bản: Wiley.

- Năm xuất bản: 2008.

- Ký hiệu phân loại: Av 114.

Cuốn sách là tổng hợp các bài phát biểu và thảo luận tại Hội nghị Khoa học Địa lý tháng 6 năm 2006 tại trường Đại học Manchester như:

- Sức mạnh của tầm nhìn Địa lý;

- Vấn đề trung gian giữa Google Earth và Khoa học xã hội;

- Quy luật của Map Animation vối Tầm nhìn Địa lý;

- Câu chuyện cũ trong bản đồ mới;

- Tầm nhìn thành phố qua số hóa không gian;

- Bản đồ tự động cập nhật trong Địa lý;

- Không gian 3D;

- Hình ảnh dữ liệu tích hợp với điện thoại di động...

66

- Tên sách:

Agent-Based Models of Geographical Systems (Những mô hình ABM (Agent-Based Model) của các hệ thống địa lý).

- Tác giả: Heppenstall.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 115.

Cuốn sách cung cấp cho người đọc những vấn đề liên quan tới mô hình đa tác tử bao gồm:

- Các quan điểm về mô hình đa tác tử;

- Các nguyên tắc và khái niệm của mô hình;

- Phương pháp, kỹ thuật và công cụ để thiết kế và xây dựng mô hình đa tác tử;

- Các ứng dụng của mô hình ở quy mô nhỏ.

67

- Tên sách:

Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space: New Pespectives on Geographic Information Research (Các khía cạnh nhận thức và ngôn ngữ của không gian địa lý: Những triển vọng mới trong nghiên cứu thông tin địa lý).

- Tác giả: Martin Raubal - David M. Mark.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2013.

- Ký hiệu phân loại: Av 116.

Cuốn sách là tổng hợp các bài báo cáo trong Hội nghị “Các khía cạnh nhận thức và ngôn ngữ của không gian Địa lý” được tổ chức lần thứ nhất năm 1990 và lần thứ hai năm 2010 tại Avila - Tây Ban Nha.

Các bài viết bao gồm:

- Nghiên cứu các khía cạnh nhận thức và ngôn ngữ của không gian địa lý: Las Navas hiện tại và mai sau;

- Spatial Computing;

- Phát triển nhận thức về những khái niệm không gian;

- Từ Bản đồ và Dụng cụ đo đến Lãnh thổ và Đồi núi;

- Những thách thức và Triển vọng của mốc ranh giới trong dịch vụ Hàng hải;

- Bản đồ lưu động;

- Những ý kiến nhận thức và ngôn ngữ trong thông tin địa lý;

- Logic hình học Topo;

- Lý luận về quan hệ lớp: Cái nhìn tổng quan…

68

- Tên sách:

Ground Penetrating Radar. 2nd Edition (Rada xuyên đất: Tái bản lần 2).

- Tác giả: David J. Daniels.

- Nhà xuất bản: The Institution.

- Năm xuất bản: 2004.

- Ký hiệu phân loại: Av 117.

Mục đích của cuốn sách tái bản lần II này là nâng cao hiểu biết và phát triển công nghệ đã được trình bày ở cuốn sách thứ nhất. Cuốn sách trình bày nghiên cứu về ứng dụng của radar để phát hiện những đối tượng trong lòng đất dựa vào máy đo công trình ngầm.

Nội dung chính của cuốn sách:

- Mô tả yếu tố chính của Radar ngầm và Radar bề mặt;

- Thể hiện mối tương quan tổng thể trong lĩnh vực điện từ học, thổ nhưỡng học, địa vật lý và xử lý tín hiệu;

- Giới thiệu về nguồn gốc, ứng dụng, sự phát triển và nguồn thông tin của máy đo công trình ngầm;

- Thiết kế hệ thống;

- Kỹ thuật mô hình hóa;

- Các đặc tính của vật liệu;

- Các loại Ăng-ten;

- Kỹ thuật mô phỏng;

- Xử lý tín hiệu;

- Kỹ thuật xây dựng dân dụng;

- Những ứng dụng pháp lý;

- Những ứng dụng Địa vật lý..

69

 - Tên sách:

 Progress and New Trends in 3D Geoinfomation Sciences (Tiến bộ và các xu hướng mới trong các khoa học thông tin địa lý 3D).

- Tác giả: Jacynthe Pouliot.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2012.

- Ký hiệu phân loại: Av 118.

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của các nhóm tác giả liên quan tới vấn đề:

- Mô hình không gian địa hình 3D;

- Bản đồ Hàng hải 3D;

- Mô hình xây dựng 3D trong CityGML;

- Biểu diễn địa hình 3D trong DBMS;

- Mô hình thành phố trong Google Earth…

70

- Tên sách:

Geoinformation for Informed Decisions (Thông tin địa lý cho các quyết định đúng đắn).

- Tác giả: Alias Abdul Rahman.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2014.

- Ký hiệu phân loại: Av 119.

Cuốn sách này là tuyển chọn những bài viết hay nhất tại Triển lãm và Hội nghị chuyên đề quốc tế về thông tin địa lý 2013 (ISG 2013) được tổ chức ngày 24-25 tháng 9 năm 2013 tại trường Đại học Công nghệ Malaysia, Kuala Lumpur.

Những bài viết này được các chuyên gia xét duyệt kỹ càng về các lĩnh vực Thông tin Địa lý bao gồm Kỹ thuật Địa tin học, GPS, Trắc địa Ảnh, Bản đồ, Viễn thám, LiDAR, GIS...

71

 - Tên sách:

Innovations in 3D Geo-Information Sciences (Những đổi mới trong các khoa học thông tin địa lý 3D).

- Tác giả: Umit Isikdag.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2014.

- Ký hiệu phân loại: Av 120.

Ấn phẩm này biên tập các bài nghiên cứu được phát biểu trong hội nghị Thông tin Địa lý 3D 2013 được tổ chức tại Canada để giới thiệu những phát triển mới nhất trong lĩnh vực Quản lý và Mô hìnhThông tin Địa lý 3D.

Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào:

- Thông tin Địa lý 3D, tạo ra một diễn đàn liên ngành trong các lĩnh vực: Mô hình và Thu thập dữ liệu 3D;

- Tái thiết và những phương pháp cho biểu diễn 3D;

- Quản lý dữ liệu cho việc duy trì Thông tin Địa lý 3D;

- Tầm nhìn và Phân tích Dữ liệu 3D.

72

 - Tên sách:

Basic GIS Coordinates (Các tọa độ thông tin địa lý cơ sở).

- Tác giả: Jan Van Sickle.

- Nhà xuất bản: CRC Press.

- Năm xuất bản: 2010.

- Ký hiệu phân loại: Av 121.

Cuốn sách cung cấp một số thông tin cơ bản về Tọa độ và Hệ tọa độ.

Nội dung chính trong cuốn sách gồm:

- Nền tảng của một Hệ tọa độ;

- Xây dựng Hệ tọa độ;

- Hai Hệ tọa độ;

- Hệ tọa độ vuông góc.

73

- Tên sách:

Scale in Spatial Information and Analysis (Quy mô trong Thông tin không gian và phân tích).

- Tác giả: Jingxiong Zhang.

- Nhà xuất bản: CRC Press.

- Năm xuất bản: 2014.

- Ký hiệu phân loại: Av 122.

Tỉ lệ có thể là một khái niệm phức tạp. Nó có nhiều ngữ nghĩa trong lĩnh vực khoa học đơn thuần và biến thể về nghĩa giữa các lĩnh vực. Tỉ lệ có chức năng như một danh từ hặc như một động từ, nó mang ý nghĩa khác nhau trong hai trường hợp. Nghĩa của từ này nằm trong định nghĩa của các nhà khoa học Xã hội và Khoa học Môi trường.

Cuốn sách này cố gắng giải quyết một trong số vấn đề này và để giảm bớt sự phức tạp của vấn đề này bằng cách nói đến một phương pháp chặt chẽ và khoa học: Tỉ lệ và những ý nghĩa liên quan đến thế giới Địa lý.

Cuốn sách bao gồm các phương pháp đo lường tỉ lệ và chuyển đổi tỉ lệ thông qua thu nhỏ và mở rộng tỉ lệ.

Cuốn sách cũng bàn luận tỉ lệ liên quan đến những hệ thống khác như thu thập dữ liệu Địa lý, Mô hình tiến trình xã hội và môi trường, hình dung các hiện tượng và phân bố của các hiện tượng đó trên bề mặt và gần bề mặt trái đất.

74

- Tên sách:

Spatial Data Infrastructures in Context: North and South (Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian trong bối cảnh: Bắc và Nam).

- Tác giả: Georgiadou.

- Nhà xuất bản: CRC Press.

- Năm xuất bản: 2011.

- Ký hiệu phân loại: Av 123.

Cuốn sách là kết quả của một sáng kiến được hỗ trợ bởi Hiệp hội những phòng thí nghiệm Thông tin Địa lý tại Châu ÂU (AGILE).

Cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu về Thông tin Địa lý và Hệ thống Thông tin Địa lý và được chia thành 4 phần cơ bản:

- Các Cơ quan và Tổ chức;

- Công nghệ và Dữ liệu;

- Con người và Hành động;

- Ý nghĩa và Tổng hợp.

75

- Tên sách:

 Progress in Geospatial Analysis (Tiến bộ trong phân tích địa không gian).

- Tác giả: Yuji Murayama.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2012.

- Ký hiệu phân loại: Av 124.

Cuốn sách này đề cập đến xu thế về phương pháp và ứng dụng của phân tích Không gian Địa lý và viễn cảnh phát triển nổi bật trong tương lai.

Cuốn sách nhằm cung cấp một vấn đề toàn diện về Kỹ thuật xử lý dữ liệu, thực hành với lý thuyết và mô hình Viễn thám (RS), Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) và kinh nghiệm nghiên cứu về phân tích Không gian Địa lý.

Những nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần chính:

- Phần I: Quá trình xử lý và chuyển đổi Dữ liệu Không gian Địa lý.

- Phần II: Phương pháp và Lý thuyết Không gian Địa lý.

- Phần III: Ứng dụng trong phân tích Không gian Địa lý.

76

 - Tên sách:

Geodesy for Planet Earth, Proceedings of the 2009 IAG Symposium, Buenos Aires, Argentina, August 31 - 4 September 2009, Volume 136 (Trắc địa vì Hành tinh Trái đất, Tuyển tập Hội nghị IAG 2009, Buenos Aires, Argentina, 31 tháng 8 - 4 tháng 9/2009, tập 136).

- Tác giả: Steve C. Kenyon.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2012.

- Ký hiệu phân loại: Av 125.

Hội nghị khoa học IAG 2009 với các nội dung:  hệ thống quan trắc trắc địa toàn cầu (GGOS) hệ thống quan trắc này nhằm cung cấp cho các hoạt động nghiên cứu theo dõi biến đổi khí hậu toàn cầu và môi trường; các dịch vụ của IAG cung cấp dữ liệu trắc địa, các sản phẩm và các phân tích tới các nhà khoa học; cuối cùng là dành cho các tổ chức ION, FIG và ISPRS  và các hoạt động quan trọng của các tổ chức này trong việc quan trắc trái đất và dẫn đường đã bổ sung cho IAG.

Các phần được thể hiện:

- Thực hiện khung tham chiếu cho các ứng dụng khoa học trái đất: từ tỷ lệ toàn cầu đến địa phương;

- Trọng lực trái đất hành tinh;

- Trắc địa và địa động lực tỷ lệ khu vực và toàn cầu;

- Định vị vị trí và viễn thám của đất đai, đại dương và khí quyển;

- Trắc địa ở châu Mỹ la tinh;

- Gia nhập các tổ chức ION/FIG/ISPRS quan trắc trái đất và dẫn đường;

- Hệ thống quan trắc trắc địa toàn cầu: khoa học và ứng dụng;

- Dịch vụ quố tế IAG và nhiệm vụ của nó trong quan trắc trái đất

77

- Tên sách:

Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, Proceedings of the IAG General Assembly, Melbourne, Australia, June 28 - July 2, 2011 (Trái đất đang nguy kịch: Khoa học vì Hành tinh bền vững, Tuyển tập Hội nghị IAG, Melbourne, Australia, 28/6 - 2/7 năm 2011).

- Tác giả: Chris Rizos, Pascal Willis.

- Nhà xuất bản: Springer.

- Năm xuất bản: 2014.

- Ký hiệu phân loại: Av 126.

Cuốn sách này bao các nội dung của hội thảo chuyên đề:

- Trắc địa không gian dựa vào viễn thám khí quyển như là một mối liên kết trắc địa và khí tượng thủy văn;

- Ứng dụng kỹ thuật trắc địa trong nghiên cứu chu trình khí hậu;

- Cấu trúc và biến dạng trong các mảng;

- Lịch sử của khoa học trái đất quan trắc không gian và mặt đất;

- Hệ thống quan trắc trái đất tích hợp;

- Trắc địa kiến tạo và động đất;

- Khung quy chiếu từ tỷ lệ khu vực đến toàn cầu;

- Quan trắc và lập mô hình phân bố vật chất và chuyển dịch bẳng phương pháp trắc địa;

- Quan trắc và lập mô hình xoay trái đất;

- Hệ thống đa cảm biến của trắc địa dân dụng, công nghệ hình ảnh trắc địa;

- Hướng đến hệ thống độ cao thế giới đồng nhất;

- Độ chính xác cao GNSS.


Tin liên quan