Chuyển giao công nghệ máy đo trọng lực hàng không TAGS - AIR

Cập nhật : 11/04/2014
Lượt xem: 942

Hình ảnh lớp học chuyển giao công nghệ tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

 


Một số hình ảnh chuẩn bị bay đo thử nghiệm tại sân bay Nội Bài - Hà Nội

 
 (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)