Thông báo Hội thảo khoa học Luận án Tiến sĩ

Cập nhật : 22/12/2017
Lượt xem: 1329
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch 

Đề tài:       “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia”
Ngành:      Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Mã số:       62.52.05.03

Thời gian: 8h30, thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017.
Địa điểm:  Phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,
                 Số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mời các đồng chí quan tâm tham dự./.