CHI BỘ KHOA HỌC - ĐÀO TẠO VÀ TẠP CHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Cập nhật: 15/10/2022

Ngày 14/10/2022 Tại Hội trường Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Chi Bộ Khoa học - Đào tạo và Tạp chí đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đầy đủ 08 đảng viên trong chi bộ đều là đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị.

Chi bộ Khoa học - Đào tạo và Tạp chí tiền thân là chi bộ Khoa học – Công nghệ được chuẩn y tại Quyết định số 114-QĐ/ĐU ngày 21/9/2017 , Chi bộ sáp nhập Chi bộ Tạp chí và Đào tạo, đổi tên thành Chi bộ Khoa học – Đào tạo và Tạp chí tại Quyết định số 133/QĐ-ĐU ngày 19/01/2018. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của phòng Khoa học – Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ có sự thay đổi về nhân sự nhưng Chi bộ đã kịp thời chỉ đạo đảng viên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, tạo sự ổn định và đồng thuận, đoàn kết phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Trong nhiệm kỳ, Chi bộ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện tốt chuyên đề năm 2020, 2021, 2022 tạo sự đồng bộ nhất quán. Chi bộ đề cao việc áp dụng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá và phân loại chi bộ, đảng viên hằng năm. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về tình hình chính trị của đất nước, hiểu đúng, không phát ngôn bừa bãi, bình luận trên mạng xã hội về các vấn đề nóng của xã hội. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, không hoang mang, không lo sợ và tuân thủ các quy định Nhà nước đặt ra trong từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Bí thư Đảng ủy  phát biểu và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Phi Sơn, Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhấn mạnh trong các giải pháp thì giải pháp quan trọng nhất là tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư. Muốn đạt được kết quả như mong muốn, từng đảng viên trong Chi bộ phải hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo niềm cảm hứng cho quần chúng noi theo. Tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Viện để vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể chi bộ, Đồng chí Bí thư phụ trách Đảng ủy Viện tin rằng Đại hội Chi bộ Khoa học - Đào tạo và Tạp chí sẽ thành công tốt đẹp. Chi bộ bầu ra được đồng chí Bí thư mới đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đảng viên trong chi bộ đã tiến hành bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục trúng cử Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu tuyệt đối là 8/8 đạt tỉ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Tân Bí thư chi bộ Khoa học - Đào tạo và Tạp chí nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thông qua Nghị quyết: Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục các hạn chế, đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập thể Đảng viên trong Chi bộ chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Thủy trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -02025

 

                                                   (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)