VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ CÔNG BỐ ISO 9001-2015

Cập nhật: 15/12/2022

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi lễ công bố ISO 9001-2015. Tham gia buổi công bố có Ông Phạm Minh Hảo - Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao. Về phía lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng; Ông Bùi Nguyễn Hoàng - Chánh Văn phòng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng các cán bộ tham gia xây dựng ISO cũng tham dự đầy đủ.

                                                           Toàn cảnh buổi công bố ISO 9001: 2015

Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 có 2 phần gồm 18 nội dung. Cụ thể:

Phần 1: Thủ tục theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

1. Chính sách chất lượng (CSCL)

2. Mục tiêu chất lượng (MTCL)

3. Bản mô tả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 (BMT)

4. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ) (QT-01)

5. Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội (QT-02)

6. Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng (QT-03)

7. Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp (QT-04)

8. Quy trình thực hiện hành động khắc phục (QT-05)

9. Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng (QT-06)

Phần 2: Quy trình chuyên môn, nội bộ

10. Quy trình kiểm soát văn bản và xử lý văn bản đi, đến (QT-07)

11. Quy trình quản lý hồ sơ viên chức và người lao động (QT-08)

12. Quy trình xây dựng báo cáo thực hiện nhiệm vụ (QT-09)

13. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (QT-10)

14. Quy trình quản lý và khai thác tài liệu, dữ liệu chuyên môn (QT-11)

15. Quy trình quản lý, bảo trì máy móc thiết bị (QT-12)

16. Quy trình quản lý và thực hiện các dự án (QT-13)

17. Quy trình đào tạo tiến sĩ (QT-12)

18. Quy trình thực hiện biên tập và xuất bản tạp chí (QT-15)

Sau khi công bố ISO 9001: 2015 đại diện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng đã cảm ơn Công ty Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ  kỹ thuật cao đã hỗ trợ Viện hoàn thành quy trình quan trọng này. Và mong các cán bộ trong Viện đưa ISO áp dụng vào trong công việc để đạt hiệu quả tốt hơn.

 

                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT &TC)