LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN THUỘC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật: 25/04/2023

Sáng ngày 25/4/2023, tại Hội trường phòng 102, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định Chuẩn y đối với Ban chấp hành Công đoàn các bộ phận nhiệm kỳ 2023 -2028. Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể các đồng chí công đoàn trong Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận.

Thực hiện Kế hoạch số 78/KĐ-CĐB ngày 29/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ TN&MT về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận tổ chức Đại hội vào tháng 3 năm 2023 trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm đã bầu ra được Ban Chấp hành công đoàn của các bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Ông Bùi Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đọc Quyết định Chuẩn y cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 

  Ông Bùi Nguyễn Hoàng - Chủ tịch CĐCS đọc Quyết định Chuẩn y

 Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng - Chủ tịch CĐCS trao Quyết định Chuẩn y cho các đồng chí BCHCĐBP thuộc các phòng chức năng

 

  Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng - Chủ tịch CĐCS trao Quyết định Chuẩn y cho các đồng chí BCHCĐBP khối nghiên cứu cơ bản và các trung tâm

Thay mặt cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cũng chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào BCHCĐ bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028 và mong rằng trong nhiệm kỳ tới các đồng chí tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và lòng nhiệt tình để đưa công tác công đoàn ngày càng phát triển, quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của đồng nghiệp và đặc biệt tích cực tham gia các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ để chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào tháng 5 năm 2023. 

Đáp lại sự tin tưởng của BCHCĐCS và tập thể các công đoàn viên trong đơn vị, đồng chí Mai Phương Lan thay mặt cho các đồng chí được bầu vào BCHCĐBP đợt này đã cảm ơn sự tín nhiệm của BCHCĐCS, các công đoàn viên và hứa sẽ cố gắng, nhiệt tình, làm tốt nhất có thể trên vai trò của mình để thúc đẩy phong trào công đoàn ngày càng vững mạnh. 

 

                                     (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)