HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Cập nhật: 30/12/2020

Ngày 30/12/2020 Viện Khoa học Đo đạcvà Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin, Địa lý Việt Nam … và đại diện một số đơn vị trong Bộ, tập thể cán bộ , viên chức, người lao động trong toàn Viện cũng có mặt đông đủ. Đại diện cơ quan báo chí của Bộ cũng đến dự để đưa tin về hội nghị.

Tại hội nghị ông Phạm Minh Hải – Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đọc bản Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Phạm Minh Hải – Phó Viện trưởng, đọc bản báo cáo tổng kết

Thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Viện đã xây dựng và áp dụng hoạt động của đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 dự kiến sang năm 2021 sẽ chuyển đổi sang áp dụng ISO 9001:2015, xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và kiện toàn ban cải cách hành chính của Viện.

Kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo, trong năm vừa qua Bộ trưởng đã ký quyết định Bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện, đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ. Cũng trong năm vừa qua Viện có thêm 01 Phó Giáo sư; 01 Tiến sỹ.

Thực hiện đăng ký chuyên gia vào cơ sở dữ liệu chuyên gia tài nguyên và môi trường cũng như đăng ký giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2020. Xây dựng báo cáo đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học,ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh điều tra ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020”, Mã số: TNMT.07/16-20.

Xây dựng và góp ý các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm giai đoạn 2021-2025; Thực hiện đề xuất nhiệm vụ thuộc 05 chương trình. Đặc biệt Viện đã triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6. Trong đó có 01 bộ sách chuyên khảo của PGS.TSKH. Hà Minh Hòa đã được giải thưởng.

Trong năm vừa qua công tác đào tạo trình độ Tiến sĩ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Viện quan tâm, ủng hộ.Viện đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý văn bằng; Xây dựng đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển NCS theo thông báo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng dự toán đào tạo năm 2020; Xây dựng kế hoạch học tập cho từng NCS năm 2020. Bên cạnh đó cơ sở còn trang bị phòng học, thư viện, máy móc thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất và công tác đào tạo sau đại học. ngoài ra Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, các hội nghị, hội thảo khoa học cũng tạo điều kiện giúp nghiên cứu sinh có cơ hội tiếp cận với các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ mới nhất.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Viện cũng rất tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì xây xây dựng 01 Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trong lực quốc gia được đã hoàn thành đúng tiến độ và được Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường ban hành số11/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020. Tham gia góp ý 05 tiêu chuẩn Việt Nam do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng thuộc thẩm quyền công bố của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Tham gia góp ý hơn 120 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi các quy chế: Quy chế quản lý tài sản, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế trả lương của Viện cho phù hợp với chế độ hiện hành.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đạt được trong năm qua mặc dù trong bối cảnh cả nước gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, bão lũ, sạt lở, đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà trong năm2021 Viện cần đưa ra kế hoạch, tập trung, chú trọng thực hiện. là một Viện đầu ngành Thứ trưởng yêu cầu Viện cần chủ động tiếp thu các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ, Vụ Khoa học và Công nghệ…tạo điều kiện cho các dự án và nghiên cứu thử nghiệm áp dụng phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam cùng với đó là đề xuất các đề tài khoa học công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng chúc mừng Viện vừa được Bộ bổ nhiệm Phó Viện trưởng mới, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, đảm bảo tập trung dân chủ khắc phục những tồn tại của năm 2020 để năm 2021 tiếp tục hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng, phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Ông Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ khảng định tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động trong Viện yên tâm công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ giao. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, kỷ luật lao động…đảm bảo dân chủ, minh bạch trong các công việc. Phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của Viện để góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêngvà nghành tài nguyên môi trường nói chung. 

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua của tập thể Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng như các cá nhân đẫ đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao Bàng khen Phó Thủ Tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng Nghiên cứu Ảnh - Viễn thám. Bằng khen của Bộ trưởng cho ông Phạm Minh Hải – Phó Viện trưởng và Bà Đồng Bích Phương - Trưởng phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS.


 


 

                                                                (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)