HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, NHÂN RÔNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Cập nhật: 24/07/2020

Ngày 24/4/2020 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, triển khai nhiệm vụ 2020 - 2025 công tác năm2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam … và đại diện một số đơn vị trong Bộ, cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt trong Viện. Đại diện cơ quan báo chí của Bộ cũng đến dự để đưa tin về hội nghị.

 

Tại hội nghị ông Phạm Minh Hải – Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đọc bản Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Viện đã và đang triển khai 01 đề tài cấp Nhà nước chuyển tiếp, 11 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2017, 2018; 02 nhiệm vụ cấp bộ và 04 nhiệm vụ cấp cơ sở mở mới năm2020. Thực hiện đăng ký lưu trữ 01 đề tài cấp Nhà nước kết thúc tháng 12/2019tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia và Cục Thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường. Về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, trong năm 2020 có 12 nhiệm vụ và hiện đang triển khai đúng kế hoạch.

Viện đã phối hợp với Vụ KHCN xây dựng báo cáo đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số:TNMT.07/16-20 cho lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ: “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh điều tra ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020”. Viện đã triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6.  Viện đã trình Bộ kế hoạch KHCN và HTQT năm 2021 bao gồm 8 nhiệm vụ cấp bộ và 5 nhiệm vụ cấp cơ sở, 15 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021; Trong Quý III sẽ trình Bộ phê duyệt đề cương của 15 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 01 dự án tăng cường năng lực “Tăng cường công nghệ thu nhận dữ liệu địa lý tỷ lệ lớn và số liệu trọng lực độ chính xác cao phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ”.

Ngoài ra,Viện còn được Bộ giao chủ trì xây dựng Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia, đến 30/6 Viện đã hoàn thành dự thảo và hiện nay đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài bộ. Hiện tiến độ xây dựng Thông tư đang thực hiện đúng kế hoạch. Viện có nhiều cán bộ tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh việc số hóa quản lý văn bản, hồ sơ; nghiệm thu, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; hoàn thiện các thủ tục trình Bộ ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia; xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2021 – 2023.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà trong năm 2020 Viện cần tập trung, chú trọng thực hiện. Thứ trưởng yêu cầu Viện cần chủ động tiếp thu các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 áp dụng phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam cùng với đó là đề xuất các đề tài khoa học công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Ông Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ khẳng định tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động trong Viện yên tâm công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ giao. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, kỷ luật lao động…đảm bảo dân chủ, minh bạch trong các công việc. Phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của Viện để góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng và nghành tài nguyên môi trường nói chung. 

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được của tập thể Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng như các cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường cho ông Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Tặng cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể phòng Nghiên cứu Đo vẽ Ảnh Viễn thám, Phòng Nghiên cứu Trắc địa - Động lực học; Tặng bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác Quốc tế và Tạp chí, Ông Lê Anh Dũng - Nguyên Viện trưởng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Ông Bùi Nguyễn Hoàng - Chánh Văn phòng Viện, Bà Hoàng Thị Tâm - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ.

 

 

 

 

                                  (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)