VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2014

Cập nhật: 02/01/2014

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Pháp chế; Báo Tài nguyên và Môi trường; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Viện.