HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Cập nhật: 17/01/2017

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Sinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đ/c Hoàng Ngọc Lâm – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; và toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017. Các ý kiến đóng góp và trao đổi tại Hội nghị góp phần chỉ rõ, chi tiết những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm vừa qua của Đảng bộ và đề ra các giải pháp trọng tâm năm 2017. 

Đ/c Nguyễn Phi Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Sinh – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ vẫn tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, duy trì tốt sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2016 Đảng bộ Viện đã thực hiện tốt hơn các năm trước về các mặt công tác: Nghiên cứu khoa học, triển khai dự án vào sản xuất từ đó quay lại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; Đảng bộ đã có quyết tâm lớn, hoàn thành nhiệm vụ Bộ giao, đóng góp cho xã hội những sản phẩm khoa học có chất lượng cao; công tác đoàn thể có nhiều tiến bộ… năm 2017, là năm thứ 2 thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định; Nghị định 115 của Chính phủ được thay thế bằng Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 01/8/2016, Đảng bộ cần tăng cường sự chủ động trong tìm kiếm việc làm; tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau; Quy hoạch cấp ủy cho giai đoạn 2021 – 2026 cần gắn với quy hoạch lãnh đạo quản lý, thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng bộ và Thủ trưởng đơn vị; công tác kiểm tra giám sát cần được cọi trọng, tăng cường, siết chặt…

Tại Hội nghị, Đ/c Vũ Đình Sinh thay mặt cho Đảng ủy Bộ đã trao Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng nhiều năm liền.

 


                                   (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)