HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 - KHÓA XI

Cập nhật: 13/12/2012

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Ban chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã báo cáo kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI trước toàn thể cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Trong Hội nghị, đồng chí Hà Minh Hòa - Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Đo Đạc và Bản đồ đã báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện Nghị quyết và kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI. 

Tại Hội nghị, các ý kiến đã đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

Với tinh thần cầu thị, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, Ban chấp hành Đảng ủy đã hoàn thành tốt công tác trong thời gian vừa qua.
 

 

                                         (Theo Văn phòng Đảng ủy)