ĐẢNG ỦY VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ KIỂM ĐIỂM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4

Cập nhật: 10/12/2012

Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 06 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Vũ Quý Lân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Thị Tâm – Phó chánh văn phòng phụ trách – Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài Nguyên và Môi trường, thay mặt cho Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và đoàn công tác đã tới dự, phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đã kiểm điểm Tập thể Ban chấp hành và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Qua kiểm điểm đại diện Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá Hội nghị thành công, các thủ tục, quy trình kiểm điểm đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các bước tiếp theo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị diễn ra trong ngày 06 tháng 12 năm 2012./.

 

                           (Theo Văn phòng Đảng ủy)