HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Lượt xem: 0Cập nhật: 31/01/2013

Ngày 31/01/2013, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013.

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2012 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của PGS. TSKH. Hà Minh Hòa - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Hoàng Thị Xuân - Đảng ủy viên phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, đồng chí Tống Văn Thoàn - Chủ tịch Công đoàn Viện, cùng toàn thể Đoàn viên của Viện.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Viện đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Viện có 4 Chi đoàn trực thuộc, với tổng số 87 đoàn viên. Đa số đoàn viên có trình độ đại học, nhiều đoàn viên có trình độ thạc sỹ. Đoàn viên có mặt hầu hết ở các bộ phận nghiên cứu cũng như trong các phòng ban chức năng, đơn vị đào tạo, sản xuất của Viện.     

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Đoàn Thanh niên Viện đã tổ chức, triển khai hiệu quả các phong trào hoạt động trong năm 2012. Đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn thanh niên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.    

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng rất tâm huyết của các đại biểu tham dự, và nhiều tham luận từ các Chi đoàn.

Tại Hội nghị PGS. TSKH Hà Minh Hòa- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã ghi nhận những hoạt động, đóng góp của Đoàn Thanh niên Viện trong năm qua. Đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên Viện trong năm tới cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học của Thanh niên.

 

 

                              (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)