HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013

Cập nhật: 08/03/2013

Ngày 07/3/2013, Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và triển khai công tác công đoàn năm 2013. Tới dự Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thặng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đồng chí Dương Trung Thành – Ủy viên Ban Thường vụ , Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ; PGS. TSKH Hà Minh Hòa – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Các cán bộ lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện; Lãnh đạo các Công đoàn Bộ phận và toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện.

Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã báo cáo công tác Công đoàn năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Qua báo cáo cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Công đoàn Viện đã chủ động tham gia với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong việc quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, xét nâng lương, nâng bậc, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ dưỡng sức... tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn đi học tập nâng cao trình độ, đảm bảo đúng chế độ, công bằng, công khai và dân chủ...

Là Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hiện có 04 Công đoàn Bộ phận và 03 tổ Công đoàn trực thuộc, với tổng số 175 đoàn viên công đoàn, số đoàn viên công đoàn nữ chiếm 51%. Năm 2012 Công đoàn Viện đã chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Công đoàn Cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đạt nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành Đo đạc và Bản đồ nói riêng, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung.

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị; Ngoài báo cáo tham luận, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2012 cũng như là phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Công đoàn Viện trong năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thặng – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Viện đã đạt được; Công đoàn Viện vẫn phát huy truyền thống đoàn kết, xác định đúng nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; Công đoàn Viện cần tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 cả Đảng; thực hiện làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung vào mũi nhọn nghiên cứu khoa học...

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khen thưởng 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2012; Công đoàn Bộ đã khen thưởng đối với 04 tập thể Công đoàn bộ phận cấp dưới của Công đoàn Viện và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012; Công đoàn Viện đã khen thưởng đối với 01 tập thể và 64 đồng chí đoàn viên Công đoàn Viện đạt thành tích xuất sắc trong năm 2012./.

 


                    (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)