KIỂM TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Cập nhật: 05/07/2013

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra công tác Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 của các đơn vị. Thông qua kiểm tra kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 đạt kết quả cao hơn, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra công tác Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

Về phía Ban Chỉ huy Quân sự Quận Cầu Giấy có Trung tá Trần Văn Minh làm Trưởng đoàn kiểm tra cùng các trợ lý đầu ngành thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Quận Cầu Giấy.   

Về phía Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có ông Đào Ngọc Long – Phó Viện trưởng và các thành viên trong Ban Chỉ huy Quân sự Viện.   

Ban Chấp hành Quân sự Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đã báo cáo đầy đủ những kết quả thực hiện công tác Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2013; công tác an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy; và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 với Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy.   

Trung tá Trần Văn Minh – Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận, Ban Chỉ huy Quân sự của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã thực hiện tốt các nội dung theo đúng kế hoạch, quy định, và thông báo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
 

 

                                                 (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)