CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THAM GIA TÌNH NGUYỆN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Cập nhật: 05/06/2012

Thực hiện Cuộc vận động hiến máu tình nguyện do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cử cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2012 với tinh thần, nghĩa cử cao đẹp “Cứu người như thể cứu mình, thương người như thể thương thân...”, đồng thời thúc đẩy phong trào nhân rộng gương người tốt việc tốt trong đơn vị.

Thực hiện Cuộc vận động hiến máu tình nguyện do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cử cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2012 với tinh thần, nghĩa cử cao đẹp “Cứu người như thể cứu mình, thương người như thể thương thân...”, đồng thời thúc đẩy phong trào nhân rộng gương người tốt việc tốt trong đơn vị. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị - Nhà khách Tổng Liên đoàn, số 95 Trần Quốc Toản – Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với 06 cán bộ đoàn viên đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu nhân đạo gồm:                

1. Đồng chí Lưu Thị Thúy Ngọc, P. Chánh Văn phòng;       

2. Đồng chí Đỗ Thị Hoài, PGĐ Trung tâm Triển khai công nghệ Đo đạc và Bản đồ;

3. Đồng chí Lại Hoài Châu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

4. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, cán bộ Tin học Tổng hợp Văn phòng;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Loan, P. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ;

6. Đồng chí Trần Hoàng Minh, UVBCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ Phòng Nghiên cứu Đo vẽ Ảnh Viễn thám.

Qua đợt hiến máu tình nguyện lần này cho thấy các cán bộ đoàn viên Công đoàn Viện đã phát huy được tinh thần gương mẫu sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp hơn.