TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TƯ 4 - KHÓA XI TẠI ĐẢNG BỘ VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật: 24/05/2012

Thực hiện Kế hoạch số 437-KH/ĐU Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư – khóa XI; và Kế hoạch số 80/DU-VĐĐBĐ ngày 10/5/2012 của Đảng ủy Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ về triển khai và thực hiện hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư – khóa XI. Ngày 24/5, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Viện.

Đến dự với Hội nghị có Đồng chí Phạm Thị Xuân phó chánh văn phòng, phó trưởng ban tổ chức đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước khi quán triệt Nghị quyết đảng ủy Viện đã tiến hành lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Đào Ngọc Long – Phó Bí thư đảng ủy Viện..       Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chi Bí thư đảng bộ Viện Hà Minh Hòa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XI, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp thu và thực hiện, giúp cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ. Đồng chí cũng lưu ý cán bộ chủ chốt các đơn vị khi triển khai các bước theo Nghị quyết, đặc biệt là trong kiểm điểm tập thể và cá nhân cần đặc biệt cầu thị, liên hệ thực tế với nhiệm vụ, trách nhiệm được giao để kiểm điểm nghiêm túc, có kế hoạch tiếp thu ý kiến, có chương trình hành động, lộ trình sửa chữa, có kiểm tra giám sát… để đạt hiệu quả thiết thực sau đợt học tập Nghị quyết… đ/c Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đảng viên tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến thảo luận để hội nghị thành công tốt đẹp, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.        

Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên đã được nghe đ/c Ngô Bá Toại nguyên phó giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng – Ban tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung vào những vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết đã nêu, sự cần thiết của Nghị quyết Trung ương 4 trong bối cảnh hiện nay, Đây là Nghị quyết cụ thể việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng đảng có ý nghĩa rất quan trong, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm; Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI) ra đời đem đến một luồng sinh khí mới trong đảng, toàn dân, bởi ý nghĩa sâu sắc trong toàn bộ nội dung nghị quyết. Do đó việc triển khai NQ TƯ4 là vấn đề cấp thiết của đảng ta hiện nay, không những trong cán bộ, đảng viên mà mọi tầng lớp nhân dân, nắm được chủ trương đường lối của Đảng, đồng tình hưởng ứng rộng rãi thì chắc chắn nghị quyết sẽ soi dọi vào thực tiễn và tìm ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức đảng và đảng viên không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay.        

 Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết TƯ 4 - Khóa XI và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa XI tại Đảng bộ Viện khoa học đo đạc và bản đồ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Viện nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, có thêm khí thế mới, quyết tâm mới, niềm tin mới thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng và các Nghị quyết khác của Trung ương, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.         

Sau Hội nghị, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tiếp tục tổ chức thảo luận ở Chi bộ, đơn vị theo đúng lộ trình và yêu cầu đặt ra, gắn chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể, phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012.
 

 

                                                 (Theo VP đảng ủy Viện)