LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ NĂM 2012

Cập nhật: 15/05/2012

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-VĐĐBĐ ngày 28/02/2012; Quyết định số 59/QĐ-VĐĐBĐ ngày 03/4/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2016; Căn cứ các quyết định số 70,71,72,73,74,75,76/QĐ-VĐĐBĐ ngày 02/5/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ về việc bổ nhiệm cán bộ thuộc các Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính; Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ.

Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2012 được sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Văn phòng Viện tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các cán bộ trực thuộc 02 Trung tâm. 

Tới dự và trao quyết định có ông Lê Anh Dũng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, ông Lưu Hải âu, Giám đốc Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ, các cán bộ đại diện cho Văn phòng Viện và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm.Danh sách các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm gồm:

1. ông Nguyễn Việt Phương, Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính;

2. Bà Vũ Thị Thu Phương, Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính;

3. Bà Nguyễn Thị Loan, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ;

4. Bà Trần Thị Minh Đức, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ;

5. ông Nhữ Văn Kiên, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ;

6.ông Phạm Thành Việt, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ;

7. Bà Doãn Hoa Mai, Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ.

Sau Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ nêu trên ông Lê Anh Dũng, Phó Viện trưởng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lần này và chỉ đạo các cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình ra sức học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. ông Lưu Hải âu Giám đốc Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ phát biểu và giao nhiệm vụ cho cán bộ đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Viện đã quan tâm chỉ đạo giúp Trung tâm có bộ máy giúp việc để Trung tâm phát huy hoàn thành tốt nhiệm vụ.