HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2012

Cập nhật: 29/12/2011

Ngày 29/12/2011, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ TN&MT.

Hội nghị đã nghe Phó Viện trưởng Đào Ngọc Long trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nói riêng và chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói chung. Kết quả công tác năm 2011 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặt nền tảng cho việc thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác năm 2011, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã chủ động và tích cực phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, với các cơ quan thuộc các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước, có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất, tích cực, đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác năm 2011 của Viện đã bám sát chương trình hành động của Bộ về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; các hoạt động đã h­ướng vào việc phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng hơn vào các nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế xã hội.         

Viện đã xây dựng và ban hành bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 1456/BĐ – BTNMT, sửa đổi chức năng của 2 trung tâm và 1 phòng chức năng thuộc Viện…. Viện tiến hành rà soát các quy chế bổ nhiệm cán bộ, quy chế cử cán bộ đi học tập đào tạo nâng cao trình độ…         

Năm 2011, Viện cũng đã tiến hành thành lập Phòng Đào tạo sau đại học trực thuộc Viện và hiện đã đi vào hoạt động, hoàn thành việc soạn thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện. Trong năm 2012 Viện sẽ tiến hành tuyển 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành trắc địa cao cấp để đào tạo tiến sỹ tại Viện.       

Hoạt động Khoa học Công nghệ của Viện đã đi đúng theo định hướng kế hoạch 2011-2015 của Viện. Năm 2011, số lượng đề tài đang thực hiện do Viện chủ trì, bao gồm 8 đề tài cấp Bộ và 5 đề tài cấp cơ sở. Chuẩn bị cho kế hoạch KHCN 2012, Viện đã đề xuất 04 đề tài cấp Bộ và 05 đề tài cấp cơ sở.        

 Về công tác triển khai công nghệ: Thực hiện nhiệm vụ, dự án theo nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cụ thể thực hiện Dự án Chính phủ gồm 01 TKKT-DT, cụ thể là: “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước – khu vực tỉnh Quảng Ngãi” đến nay Viện hoàn thành được 80% các hạng mục công việc của dự án;  Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao gồm 02 TKKT-DT, cụ thể là: Thiết kế kỹ thuật – dự toán “Bổ sung lưới trọng lực tuyệt đối, xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực hạng I Nhà nước” các công việc do Viện thi công đã hoàn thành và đưa vào nghiệm hiện đo 29 điểm trọng lực hạng I trên toàn lãnh thổ Việt Nam hoàn thành ngày 22/01/2011; Dự án Thiết kế kỹ thuật – dự toán “Đo trọng lực chi tiết phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực phần đất liền trên lãnh thổ Việt Nam” đến nay, các hạng mục công việc đã được hoàn thành, đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở. Trung tâm Kiểm định Chất lượng Sản phẩm Đo đạc và Bản đồ đã thẩm định nghiệm thu xong, Viện đang lập Hồ sơ nghiệm thu của TKKT-DT trình Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thẩm định, xác nhận khối lượng và chất lượng công trình.         

Ngoài ra, Viện đang tham gia thực hiện hạng mục Cơ sở dữ liệu trọng lực thuộc Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài nguyên và Môi trường của Cục Công nghệ Thông tin.         

Nhiệm vụ mở mới do Bộ giao gồm 01 dự án, cụ thể là: “Xây dựng mạng lưới địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên” Dự án tổng thể đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 26/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là dự án do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp xây dựng. Hiện nay Viện đang khẩn trương xây dựng thiết kế Kỹ thuật - Dự toán chi tiết các dự án trên trình Bộ thẩm định phê duyệt.         

Về thực hiện các đề án, dự án và nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực môi trường (nguồn sự nghiệp môi trường), nhiệm vụ Bộ giao gồm 01 dự án chuyển tiếp, cụ thể là: “Khảo sát, đo đạc thành lập loại bản đồ phục vụ khoanh vùng, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước vùng Đồng Tháp Mười” Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Viện đang tiến hành triển khai các hạng mục công việc tương ứng với kinh phí của Bộ giao. Hiện nay Viện đang tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở về khối lượng, chất lượng sản phẩm đã thực hiện.         

Tình hình thực hiện vốn đầu tư gồm 01 dự án, cụ thể là: “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ”. Theo Quyết định số 2026/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án với tổng kinh phí là 56.555.111.000 đồng. Năm 2011, Viện được giao kinh phí là 426 triệu đồng. Số kinh phí này chi trả việc xây dựng dự án, lập dự toán và thẩm định giá.         

Viện cũng sẽ tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ với các nước có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến để tranh thủ nắm bắt và từng bước làm chủ công nghệ hiện đại nhất, mở rộng hợp tác về đo đạc và bản đồ, đào tạo sau đại học với Lào, Campuchia, các nước Đông Nam á khác…                 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức ghi nhận và biểu dương những thành tích của Viện và mong rằng những thành tích này sẽ được tiếp tục phát huy trong năm 2012.          

Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức cho rằng, là đơn vị nghiên cứu khoa học nên Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cần phát huy vai trò là Viện đầu ngành trong nghiên cứu khoa học về đo đạc và bản đồ. Viện cũng cần tiếp tục đẩy mạnh những nghiên cứu cơ bản, phát huy những thành quả đạt được để phát triển bền vững.         

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã thành công tốt đẹp.         

Viện trưởng PGS.TSKH Hà Minh Hoà phát biểu tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng và thay mặt Viện gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ đã phối hợp giúp đỡ Viện trong năm qua.        

Nhân dịp Xuân 2012 xin gửi tới cán bộ công nhân viên chức người lao động lời chúc mừng năm mới An khang, Thịnh vượng.
 

 

 

                                                         (Theo P.KHCN&HTQT)