HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011.

Lượt xem: 0Cập nhật: 14/07/2011

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2231/BTNMT-VP ngày 21 tháng 06 năm 2011 về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011.

Ngày 13 tháng 07 năm 2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Kết thúc Hội nghị Viện đã long trọng tổ chức viêc trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành và Bằng khen của Bộ trưởng trong năm 2010 cho các đơn vị và cán bộ theo quyết định số 798/QĐ - BTNMT và quyết định số 688/QĐ – BTNMT.

Sau Hội nghị  Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi chia tay các cán bộ của Viện nghỉ chế độ, trong đó có: Bà Đào Thị Dân nguyên Chánh văn phòng Viện, ông Trần Việt Anh nguyên Giám đốc Trung tâm ATLAS, ông Phan Xuân Chiển nguyên phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Nguyễn Xuân Kiên nguyên cán bộ thuộc Trung tâm Triển khai Công nghệ Đo đạc và Bản đồ.


                                   (Theo Phòng KHCN&HTQT)