VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2011

Cập nhật: 06/01/2011

ới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển Uỷ viên ban cán sự Bí thư Đảng uỷ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các vụ chức năng, các tổng cục, cục, viện, trung tâm cùng 136 cán bộ công nhân viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến của Viện.

Hội nghị đã nghe Phó Viện trưởng Đào Ngọc Long trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Báo cáo tổng kết đã đánh giá toàn diện các hoạt động công tác của Viện trong năm 2010. Những thành tựu đã đạt được đánh dấu sự đoàn kết xây dựng Viện của hơn 200 cán bộ công nhân viên chức, người lao động của Viện. Hội nghị đã nghe 05 ý kiến tham luận của các đơn vị trong Viện và 03 ý kiến đóng góp của các vụ chức năng, các đơn vị bạn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công nhân viên chức trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 cả về chất lượng , tiến độ đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 và những năm tiếp theo cụ thể:- Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng trong năm qua, cần duy trì và phát huy trong những năm tới.

- Các sản phẩm Đo đạc và Bản đồ cần được nghiên cứu để phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và được sử dụng rộng rãi trong xã hội.
- Viện phải tham gia phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện chiến lược ngành Đo đạc Bản đồ và tham gia xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ.
- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam (làm thế nào để sản phẩm ngành Đo đạc Bản đồ ứng dụng cho các ngành khác mà cụ thể là 6 lĩnh vực còn lại của Bộ).
- Hoàn thiện lại chức năng nhiệm vụ, kiện toàn các đơn vị. Xác định các đơn vị tự chủ trên cơ sở đó xác định số lượng biên chế.
- Chuẩn bị các đề tài năm 2012, đổi mới cách làm, nghiên cứu những cái xã hội cần. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ đặc biệt là các Viện. Các phòng ban của Viện cũng phải chủ động, tăng cường quan hệ với các đơn vị khác.
- Xúc tiến việc đào tạo Tiến sỹ , kết hợp với hội đồng khoa học thường trực của Viện để định hướng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.
- Cải tiến lề lối làm việc để phát huy sức mạnh của tập thể.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã thành công tốt đẹp.

Viện trưởng PGS.TSKH Hà Minh Hoà phát biểu tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng cùng các vị đại biểu và xác định các nhiệm vụ cần triển khai ngay từ những ngày đầu của năm 2011. Thay mặt Viện gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ đã phối hợp giúp đỡ Viện trong năm qua.
Nhân dịp Xuân 2011 xin gửi tới cán bộ công nhân viên chức người lao động lời chúc mừng năm mới An khang, Thịnh vượng.


                                           (Theo Phòng KHCN&HTQT)