HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ" GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC CHÁU HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009 - 2010

Cập nhật: 01/07/2010

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 Công đoàn Cơ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2006-2010 và lễ tuyên dương học sinh giỏi niên học 2009-2010.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: Bà Phan Phương Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo trung ương về công tác Nữ công, Bà Nguyễn Thị Mai Diên – Trưởng Ban Nữ công, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Dương Trung Thành chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hà Minh Hòa – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Thủ trưởng các đơn vị trong Viện và toàn thể nữ công trong đơn vị, và 37 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.

Qua năm năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nữ CBNV Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã nỗ lực phấn đấu đạt các tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Đã có 02 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Công đoàn Viên chức tặng Bằng khen. 05 cá nhân được Công đoàn viên chức Việt Nam công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2006-2010, 02 tập thể được Công đoàn Bộ Tài Nguyên và Môi trường tặng giấy khen và 06 cá nhân tiêu biểu được Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2006-2010. 5 tập thể và 67 cá nhân đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở giai đoạn 2006-2010.

 


                                     (Theo Phòng KHCN và HTQT)