ĐỘI VĂN NGHỆ VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THAM DỰ LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG NĂM 2009

Cập nhật: 26/08/2009

Sau khi giành giải cao tại Liên hoan văn nghệ chào mừng Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, tiết mục múa “Hương Xuân” do các nữ cán bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thể hiện đã được chọn là một trong bốn tiết mục đại diện cho Bộ đi thi tại Liên hoan Văn nghệ quần chúng năm 2009 thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương diễn ra tại Hà Nội ngày 26-28 tháng 8 năm 2009 tại Nhà hát Chèo Trung ương.

Đây là kết quả của sự nỗ lực xuất sắc của các nữ cán bộ vừa giỏi công việc chuyên môn vừa hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh trong cán bộ công nhân viên chức Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

 

                            (Theo Phòng KHCN&HTQT)