LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Lượt xem: 0Cập nhật: 30/01/2018

Ngày 29/11/2018, tại Hội trường phòng102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ;  Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Chánh Văn phòng; Thủ trưởng các đơn và các cán bộ được bổ nhiệm.