HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Cập nhật: 11/01/2010

Hội nghị đã nghe Phó Viện trưởng Đào Ngọc Long trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngay từ những ngày đầu năm 2009, lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị khẩn chương triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của Viện đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Viện đã tập trung cải cách từng bước lề lối làm việc theo phương châm phát huy dân chủ đi đôi với với việc nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị; phát huy cao độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của bộ máy vì sự ổn định và phát triển của Viện, trong năm 2009 tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và đón nhận huân chương Lao động hạng Ba của Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ sáng 26/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Xuân Cường đã chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức của Viện và đánh giá cao các mặt công tác của Viện trong năm qua.Tại buổi lễ, thừa lệnh Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ, Huân chương lao động hạng Ba cho ông Lê Sỹ Hiến, Trưởng phòng kế hoạch tài chính Viện và ông Đào Ngọc Long, nguyên Giám đốc Xí nghiệp trắc địa ảnh, hiện là Phó Viện trưởng Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ. Trung tâm phát triển công nghệ địa chính (Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ) cũng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2009, Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điểm lại một số nét chính trong công tác năm 2009 của Viện, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã ghi nhận những cố gắng lớn của Viện như việc kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ. Đây là tiền đề quan trọng để Viện thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Viện cũng đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ, dự án theo nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Đặc biệt, Viện không chỉ hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ kinh tế năm 2009 mà còn xử lý một số tồn đọng các năm trước.

Công tác đối ngoại cũng được Viện chú trọng. Ngoài việc quan hệ chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong Bộ, Viện còn mở rộng quan hệ hợp tác với một số tổ chức nước ngoài như: Trường Đại học Tổng hợp Trắc địa Bản đồ Liên bang Nga, Viện Địa lý quốc gia Hàn Quốc, Viện bản đồ xứ Catalunya…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, năm 2010, lãnh đạo Viện cần nghiêm túc nhìn nhận xây dựng chiến lược phát triển Viện, đáp ứng yêu cầu mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác hợp tác đa chiều, với quốc tế, khu vực, các đơn vị ngoài ngành TN&MT và các đơn vị trong Bộ. 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, năm 2010, lãnh đạo Viện cần nghiêm túc nhìn nhận xây dựng chiến lược phát triển Viện, đáp ứng yêu cầu mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác hợp tác đa chiều, với quốc tế, khu vực, các đơn vị ngoài ngành TN&MT và các đơn vị trong Bộ. Thứ trưởng chỉ đạo, để đáp ứng nhu cầu công việc trong thời kỳ mới, Viện cần cầu thị, tuyển thêm nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc tại Viện. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Để xây dựng Bộ ngày càng phát triển thì công tác khoa học phải đi trước một bước. Chính vì thế, trong năm tới, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, Viện cần nghiên cứu đề xuất tăng cường cơ sở vật chất...

 

                                   (Theo Phòng KHCN và HTQT)