ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HOC CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2015- 2017

Cập nhật: 27/03/2015

Sáng ngày 27/3/2015 tại Hội trường tầng 5 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Chi bộ Khoa học Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Anh Dũng - Ủy Viên BCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện và toàn thể các đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Đại hội được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Báo cáo đánh giá chương trình công tác của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng; công tác xây dựng Đảng trong hơn hai năm vừa qua; rút ra những ưu điểm, tồn tại và các nguyên nhân và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2017.     

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng thời Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2015 - 2020.     

Phát biểu Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Dũng biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; tăng cường, đổi mới các hoạt động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đặt ra.     

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương được bầu là Bí thư Chi bộ Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2017.Sau 2 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Khoa học Công nghệ thành công tốt đẹp.    

  * Một số hình ảnh của Đại hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)