HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015

Cập nhật: 20/12/2014

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Hội nghị vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chỉ đạo; Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp đại diện các đơn vị: Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính; Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Viện.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm trên các mặt: công tác tổ chức cán bộ và văn phòng; hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo; công tác kế hoạch - tài chính; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015.

 

Lãnh đạo Viện điều hành Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm 2014, Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung vào tháo gỡ khó khăn, tìm ra giải pháp đưa Viện phát triển lên một tầm cao mới.

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chúc mừng Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác trong năm 2014. Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2015 Viện cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, rà soát, kiện toàn công tác tổ chức và hoàn thiện các quy chế của Viện; Viện cần định hướng, chuẩn bị nguồn nhân lực, đào tạo và có cơ chế hỗ trợ cán bộ trẻ nâng cao trình độ, học tập, nghiên cứu các vấn đề mới đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của đất nước; bên cạnh đó, Viện cần bám sát kế hoạch 5 năm về khoa học công nghệ để từ đó đề xuất các nhiệm vụ khả thi. Thứ trưởng cũng chỉ rõ, Viện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế nhằm mở rộng và tìm kiếm các dự án trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước…

 

Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Lê Anh Dũng

Thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Lê Anh Dũng đã tiếp thu và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.


                             (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)